• 636574521034551712_RA23.JPG
 • 636574521520468050_RA23c.JPG
 • 636574521759021247_RA24.JPG
 • 636574521901847176_RA28.JPG
 • 636574522110775312_RA28a.JPG
 • 636574522286595276_RA32.JPG
 • 636574522482940474_RA33a.JPG
 • 636574522762186848_RA33.JPG
 • 636574523165225938_RA33b.png
 • 636574523475872192_RA34a.JPG
 • 636574523735978849_RA34b.JPG
 • 636574521151282314_RA23a.JPG
 • 636574521288827044_RA23b.JPG

Radimský Václav
*1867 +1946

Soutěžní otázka

ID Aukce: 556
olej/karton pod sklem - 31,5 x 48 cm
 Začátek aukce

Čtvrtek 09.09.9999, 00:00

"Londýnský most s přístavem" - dílo v původním dřevěném originálním rámu a adjustaci. Na malbě spolu s vodní hladinou Temže a plujícími loděmi vyniká London Bridge (Londýnský most), přilehlý přístav a město Londýn v pozadí. Obraz je malován z promenády Queen's Walk podél pravé strany řeky Temže. Londýnský most, v době tvorby díla, byla stavba s pěti kamennými oblouky.

Václav Radimský s bratrem Ladislavem (1871-1922) v letech cca 1910 – 1912 společně založili v Kolíně továrnu na výrobu konzerv značky Bohemia (šunky, paštiky). Václav se pokoušel získat odbytiště pro brambory, koroptve, kuřata, zajíce a již zmíněné konzervy. Komerční cesty po Francii, do Anglie nebo Belgie či Holandska spojoval Radimský i se svojí výtvarnou činností. Z Londýnského pobytu pochází několik jeho obrazů s Temží.

Václav Radimský toto dílo přivezl do Čech a věnoval ho svému dalšímu bratrovi, diplomatu Vladimírovi (1880 – 1977). Vladimír Radimský během svojí pětatřicetileté diplomatické kariéry sloužil, mimo jiné, jako vicekonzul ve Smyrně (1907) a poté v Teheránu (1907-10), v l. 1910-11 byl vicekonzulem v Craiově v Rumunsku a následně v Cařihradě. Od března 1912 do srpna 1914 působil jako c. k. konzul v srbském Bělehradu.

Právě zde v Bělehradu si Vladimír dílo nechal zarámovat a zasklít, a to u místního sklenáře – viz nálepka na zadní části obrazu (písmo v srbské cyrilici): Božidar Stošič, sklenář, Bělehrad, Balkánská 31. V současné době se na uvedené adrese nachází Optika.

Uvedené významné dílo nebylo dosud publikováno a můžeme ho řadit k jedinečnému doplnění pohledu na již z velké části zmapovanou autorovu tvorbu. Pohledy na Londýn navíc patří u Radimského k vzácně se vyskytujícím motivům. Jako inspirace sloužila Radimskému dřívější Monetova tvorba z Londýna, kde Radimského učitel zobrazoval londýnské mosty v různých atmosférických podmínkách (např. Waterloo bridge in the fog ,1903 – Claude Monet). Signatura VRadimský je typická, s náklonem doleva (typ signatury 3A - viz v menu SIGNATURY RADIMSKÝ). Předpokládaná datace obrazu jsou léta 1911,1912.

Vyhodnocení k soutěži: Soutěžící správně odhadovali místo tvorby: Londýn i dataci: 1910 - 1912. Větším problémem byla technika malby a podklad, správně: olej na kartonu. Největší problém způsoboval rozměr obrazu, kde odhady rozměrů byly výrazně větší, správně je velikost 0,15 m2. Tato malba je na jednu stranu unikátní svým malým rozměrem a na druhou stranu svou detailní propracovaností. Je třeba si také uvědomit, že nám dosud známé zobrazení Temže a Londýna maloval Radimský výhradně na karton - v Radimského Monografii je chybně uveden u maleb jako podklad plátno. Loňský rok se jeden z obrazů, pohledu na Londýn o dvojnásobném rozměru, uvedených v Monografii, na českém trhu prodal, což znalí sběratelé určitě postřehli. Výherci soutěže se 170 body (z 200 možných) jsou dva, a to LG a DO, gratulujeme.  Prvním pěti nejlepším soutěžícím zasíláme slíbenou drobnou odměnu.

Líbí-li se Vám obraz a chcete ho mít pověšen ve svém pokoji nebo kanceláři, zavolejte nám. Zašleme mobilní aplikací WhatsApp nebo Viber krátké natočené video obrazu.

Narodil se roku 1872 v Kolíně. Malíř, krajinář. Žil v na statku v Pašince u Kolína. Žák AVU. Jako náruživý lovec a rybář se věnoval umění v přírodních náladách. Studium r. 1899 na vídeňské akademii u E. v. Lichtenfelse. Odjel na řadu let do Francie, kde žil v Barbizonu a v Giverny. Po válce se vrátil do vlasti. Tvořil ve způsobu Chitussiho, prošel školou barbizonských mistrů, až se stal impresionistou. Vzorem mu byl Monet, otec francouzských impresionistů krajinářů. Je pilným vystavovatelem. Z Francie posílá Radimský obrazy do Čech od roku 1894. Avšak již před tím, vystavuje od r. 1892 v pařížském Saloně, od r. 1900 ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu, Lipsku. V Rouenu r. 1895 a v Paříži na světové výstavě r. 1900 obdržel zlatou medaili. Po roce 1900 i po válce vystavuje často v Praze, dále v Plzni, Hradci Králové, Chrudimi. Po válce volí sujety z domova a již jen ve vzpomínce se vrací k francouzké krajině (" Břehy Seiny na jaře r. 1910"). Náměty mu dávají naše řeky: Labe, Orlice, Cidlina a Jizera s jejich břehy, tůněmi a zátočinami za slunce, deště, mlhy, před západem slunce i za měsíčního svitu. Ve francouzské periodě Radimského lze zaznament vývoj od monetovského velkorysého barevného jasnozření k vlastní osobité formuli. Druhou velkou vývojovou epochou Radimského začíná trvalé přesídlení do vlasti a specializace na motivy z Polabí. Zemřel na svém rodinném dvorci v roce 1946 v Pašince u Kolína.

Dále doporučujeme