• 636574521034551712_RA23.JPG
 • 636574521520468050_RA23c.JPG
 • 636574521759021247_RA24.JPG
 • 636574521901847176_RA28.JPG
 • 636574522110775312_RA28a.JPG
 • 636574522286595276_RA32.JPG
 • 636574522482940474_RA33a.JPG
 • 636574522762186848_RA33.JPG
 • 636574523165225938_RA33b.png
 • 636574523475872192_RA34a.JPG
 • 636574523735978849_RA34b.JPG
 • 636574521151282314_RA23a.JPG
 • 636574521288827044_RA23b.JPG

Radimský Václav
*1867 +1946

Londýnský most s přístavem

ID Aukce: 556
olej/karton pod sklem - 31,5 x 48 cm
Odhad Galerie Kutná Hora v Kč

1 000 000 - 1 200 000
Vyvolávací cena:

690 000 Kč

Aktuální cena:

690 000 Kč

zbývá: 

Ukončeno

Minimální příhoz:
0 Kč
Pro podání nabídky do aukce se přihlašte nebo registrujte.
Účastníků: 0
Příhozů: 0

"Londýnský most s přístavem" - dílo v původním dřevěném originálním rámu a adjustaci. Na malbě spolu s vodní hladinou Temže a plujícími loděmi vyniká London Bridge (Londýnský most), přilehlý přístav a město Londýn v pozadí. Obraz je malován z promenády Queen's Walk podél pravé strany řeky Temže. Londýnský most, v době tvorby díla, byla stavba s pěti kamennými oblouky.

Václav Radimský s bratrem Ladislavem (1871-1922) v letech cca 1910 – 1912 společně založili v Kolíně továrnu na výrobu konzerv značky Bohemia (šunky, paštiky). Václav se pokoušel získat odbytiště pro brambory, koroptve, kuřata, zajíce a již zmíněné konzervy. Komerční cesty po Francii, do Anglie nebo Belgie či Holandska spojoval Radimský i se svojí výtvarnou činností. Z Londýnského pobytu pochází několik jeho obrazů s Temží.

Václav Radimský toto dílo přivezl do Čech a věnoval ho svému dalšímu bratrovi, diplomatu Vladimírovi (1880 – 1977). Vladimír Radimský během svojí pětatřicetileté diplomatické kariéry sloužil, mimo jiné, jako vicekonzul ve Smyrně (1907) a poté v Teheránu (1907-10), v l. 1910-11 byl vicekonzulem v Craiově v Rumunsku a následně v Cařihradě. Od března 1912 do srpna 1914 působil jako c. k. konzul v srbském Bělehradu.

Právě zde v Bělehradu si Vladimír dílo nechal zarámovat a zasklít, a to u místního sklenáře – viz nálepka na zadní části obrazu (písmo v srbské cyrilici): Božidar Stošič, sklenář, Bělehrad, Balkánská 31. V současné době se na uvedené adrese nachází Optika.

Uvedené významné dílo nebylo dosud publikováno a můžeme ho řadit k jedinečnému doplnění pohledu na již z velké části zmapovanou autorovu tvorbu. Pohledy na Londýn navíc patří u Radimského k vzácně se vyskytujícím motivům. Jako inspirace sloužila Radimskému dřívější Monetova tvorba z Londýna, kde Radimského učitel zobrazoval londýnské mosty v různých atmosférických podmínkách (např. Waterloo bridge in the fog ,1903 – Claude Monet). Signatura VRadimský je typická, s náklonem doleva (typ signatury 3A - viz v menu SIGNATURY RADIMSKÝ), oděrky na rámu. Tato malba je unikátní svou detailní propracovaností. Je třeba si také uvědomit, že nám dosud známé zobrazení Temže a Londýna maloval Radimský výhradně na karton - v Radimského Monografii je chybně uvedeno u maleb jako podklad plátno. Loňský rok se jeden z obrazů, pohledu na Londýn o dvojnásobném rozměru, uvedených v Monografii, na českém trhu prodal, což znalí sběratelé určitě postřehli. Pravost díla posouzena PhDr. et Mgr. Oldřichem Vaňurou. Součástí obrazu certifikát pravosti. Předpokládaná datace obrazu jsou léta 1911,1912. Dílo bude předáno výherci aukce na zaregistrované adrese v ČR pracovníkem Galerie Kutná Hora.

Narodil se roku 1867 v Kolíně. Malíř, krajinář. Žil v na statku v Pašince u Kolína. Žák AVU. Jako náruživý lovec a rybář se věnoval umění v přírodních náladách. Studium r. 1899 na vídeňské akademii u E. v. Lichtenfelse. Odjel na řadu let do Francie, kde žil v Barbizonu a v Giverny. Po válce se vrátil do vlasti. Tvořil ve způsobu Chitussiho, prošel školou barbizonských mistrů, až se stal impresionistou. Vzorem mu byl Monet, otec francouzských impresionistů krajinářů. Je pilným vystavovatelem. Z Francie posílá Radimský obrazy do Čech od roku 1894. Avšak již před tím, vystavuje od r. 1892 v pařížském Saloně, od r. 1900 ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu, Lipsku. V Rouenu r. 1895 a v Paříži na světové výstavě r. 1900 obdržel zlatou medaili. Po roce 1900 i po válce vystavuje často v Praze, dále v Plzni, Hradci Králové, Chrudimi. Po válce volí sujety z domova a již jen ve vzpomínce se vrací k francouzké krajině (" Břehy Seiny na jaře r. 1910"). Náměty mu dávají naše řeky: Labe, Orlice, Cidlina a Jizera s jejich břehy, tůněmi a zátočinami za slunce, deště, mlhy, před západem slunce i za měsíčního svitu. Ve francouzské periodě Radimského lze zaznament vývoj od monetovského velkorysého barevného jasnozření k vlastní osobité formuli. Druhou velkou vývojovou epochou Radimského začíná trvalé přesídlení do vlasti a specializace na motivy z Polabí. Zemřel na svém rodinném dvorci v roce 1946 v Pašince u Kolína.

Dále doporučujeme