• 636348028111493750_BAUCH30.JPG
  • 636348028241806250_BAUCH31.JPG
  • 636348028413056250_BAUCH32.JPG
  • 636348028541025000_BAUCH35.JPG
  • 636348028680400000_BAUCH34.JPG
  • 636348028788681250_BAUCH33.JPG
  • 636348028911181250_BAUCH36.JPG

Bauch Jan
*1898 +1995

Karel Hynek Mácha

ID Aukce: 531
kombin. technika/papír - 24 x 18 cm
Odhad Galerie Kutná Hora v Kč

5 000 - 7 000
Vyvolávací cena:

1 000 Kč

Aktuální cena:

1 450 Kč

zbývá: 

Ukončeno

Minimální příhoz:
100 Kč
Pro podání nabídky do aukce se přihlašte nebo registrujte.
Účastníků: 2
Příhozů: 3

Malba tvořená tuší, akvarelem a pastelem. Signatura tužkou vpravo dole. Vlevo dole a uprostřed nahoře přípis tužkou KHM. Rozměr 24 x 18 cm, s paspartou 35 x 28 cm. Oděrky na rámu, malba pod sklem.

Narozen roku 1898 v Praze. Český umělec – malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scenárista a spisovatel. Dříve, než absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu (1914-16; 1919-21) a do roku 1924 u Maxe Švabinského na grafické speciálce na Akademii výtvarných umění, vyučil se u otce v Praze řezbářem. V osmnácti letech dokonce prošel zákopy 1. světové války. Tato životní zkušenost nezůstala jeho osobnosti bez odezvy. V roce 1989 podepsal jako jediný národní umělec petici Několik vět. Věnoval se malbě, kresbě, ilustracím, grafice, plastice. Ranou tvorbou se přiblížil kubismu, ale s výraznějším citem pro barvy, poté jej nakrátko ve 30. letech ovlivnil neoklasicismus a surrealismus, který poněkud transformoval do poetičtější a více senzitivní polohy. Vzrušená citovost také vlivem 2. světové války a národního ohrožení převážila; dynamizací malířského přednesu získala jeho tvorba výrazný expresívní účinek (Loreta, 1942; Týnský chrám, 1943; Zátiší s ovocem, 1942; Akt, 1942). Rozšířil se rovněž repertoár námětů - vedle zobrazování rodného města se objevily biblické motivy, kterými mohl vyjádřit i v době okupace obecně známou symbolikou utrpení (Kristus na hoře Olivetské, 1939). Souběžně s malbou se zabýval sochařstvím, kde jeho trvalým námětem zůstaly ženské figury (Sedící dívka, 1930; Myjící se dívka, 1930). Z monumentálních prací, kterými byl pověřen ve 30. a 40. letech, je třeba zmínit návrh mozaiky bývalé Zemské banky a okno chrámu sv. Víta v Praze a v Karolínu. V souvislosti s Bauchovým uměním se hovořívá o baroku a baroknosti (zesměšnění). V jeho díle nacházíme mimo kreseb a grafik příležitostně také, již jmenovaná, díla monumentální (vitráže, gobelíny, spolupráce s architektury). Jeho díla jsou v majetku NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava i GVU Zlín. Byl členem Umělecké besedy, pak Spolku výtvarných umělců Mánes, v letech 1946-58 působil jako docent na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1977 byl jmenován národním umělcem. Zemřel roku 1995 v Praze.

Dále doporučujeme