• 636586123626376399_S2.JPG
 • 636586123791388801_S3.JPG
 • 636586124658254536_S7.JPG
 • 636586124801201981_S6.JPG
 • 636586125035525057_S9.JPG
 • 636586125257169517_S5.JPG
 • 636586125437499022_S4.JPG
 • 636586125701992750_S10.JPG
 • 636586125839908026_S19.JPG
 • 636586125982149339_S12.JPG
 • 636586126148334590_S11.JPG
 • 636586126324381388_S14.JPG
 • 636586126474674463_S15.JPG
 • 636586126607253761_S16.JPG
 • 636586126750740691_S17.JPG
 • 636586124346693632_S8.JPG
 • 636815535223459642_R45.JPG
 • 636843240027225970_Monet.JPG

Radimský Václav
*1867 +1946

Labe, Starý Kolín

ID Aukce: 1060
olej/karton pod sklem - 70 x 95 cm
Odhad Galerie Kutná Hora v Kč

300 000 - 350 000
Vyvolávací cena:

80 000 Kč

Aktuální cena:

210 000 Kč

zbývá: 

Ukončeno

Minimální příhoz:
10 000 Kč
Pro podání nabídky do aukce se přihlašte nebo registrujte.
Účastníků: 5
Příhozů: 14

Galerie Kutná Hora nabízí Radimského dílo ve skvostném, původním originálním rámu a adjustaci. K dílu přiložen majitelem znalecký posudek Mgr. Aleše Rezlera, odborníka a znalce Václava Radimského a organizátora několika Radimského výstav. Výběr citace z posudku: „Obraz vykazuje veškeré známky typického malířského rukopisu, barevnosti, barevné stylizace prostoru i volby motivu. Pracuje-li Radimský s kartonovou podložkou malby, využívá vynechávání čistého podkladu v okrovém tónu a zapojuje tyto úseky do barevnosti celého díla. Tento „zrychlený“ způsob malby si osvojuje zejména v českém prostředí, kdy se snažil provádět několik krajinných studií v jeden den práce v plenéru. To, že v malbě akcentuje ve větší míře modrofialové tóny, a sice ve stínech křovin lemujících vodní tok i na hladině řeky Labe, svědčí pro dataci díla do let 1925 – 1935. Poměrně rutinním způsobem zde Radimský zpracovává ne tak samotný lapidární námět porostu řeky, ale hlavně se věnuje vyjádření atmosférických vlastností krajiny a zrcadlení vegetace a nebe na hladině vodního toku. Malba je takřka ukázkovou studií impresionistické metodologie, jíž si osvojil Radimský v Giverny díky Monetově příkladu.“ Rám původní, masivní, řezbovaný, kašírovaný, zlacený, patinovaný, rozměr rámu 90 x 114,8 cm. Signatura vlevo dole VRadimský (typ signatury 3A - viz v menu SIGNATURY RADIMSKÝ). Součástí obrazu certifikát pravosti.  Dílo bude předáno výherci aukce na zaregistrované adrese v ČR osobně pracovníkem Galerie Kutná Hora. Přejeme Vám příjemnou aukci tohoto rozměrného díla.

Video obrazu:

Narodil se roku 1867 v Kolíně. Malíř, krajinář. Žil v na statku v Pašince u Kolína. Žák AVU. Jako náruživý lovec a rybář se věnoval umění v přírodních náladách. Studium r. 1899 na vídeňské akademii u E. v. Lichtenfelse. Odjel na řadu let do Francie, kde žil v Barbizonu a v Giverny. Po válce se vrátil do vlasti. Tvořil ve způsobu Chitussiho, prošel školou barbizonských mistrů, až se stal impresionistou. Vzorem mu byl Monet, otec francouzských impresionistů krajinářů. Je pilným vystavovatelem. Z Francie posílá Radimský obrazy do Čech od roku 1894. Avšak již před tím, vystavuje od r. 1892 v pařížském Saloně, od r. 1900 ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu, Lipsku. V Rouenu r. 1895 a v Paříži na světové výstavě r. 1900 obdržel zlatou medaili. Po roce 1900 i po válce vystavuje často v Praze, dále v Plzni, Hradci Králové, Chrudimi. Po válce volí sujety z domova a již jen ve vzpomínce se vrací k francouzké krajině (" Břehy Seiny na jaře r. 1910"). Náměty mu dávají naše řeky: Labe, Orlice, Cidlina a Jizera s jejich břehy, tůněmi a zátočinami za slunce, deště, mlhy, před západem slunce i za měsíčního svitu. Ve francouzské periodě Radimského lze zaznament vývoj od monetovského velkorysého barevného jasnozření k vlastní osobité formuli. Druhou velkou vývojovou epochou Radimského začíná trvalé přesídlení do vlasti a specializace na motivy z Polabí. Zemřel na svém rodinném dvorci v roce 1946 v Pašince u Kolína.

Dále doporučujeme