Kamenický Josef J.

Narozen: 1910, Zemřel: 1981
Josef Jiří Kamenický (ve Vídni znám jako Josef Kamenitzky Steiner) se narodil roku 1910 v Brně. Byl brněnský malíř. Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně (1928-1932) u Karla Truppeho a později dekorativní malbu na Akademie výtvarných umění v Praze (1938–40 a 45–46) u Vratislava Nechleby, Jindřicha Hönicha a prof. Nejedlého. Věnoval se také umělecké fotografii, specificky pojatým aktům (byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, jeho díla byla vystavena na společných výstavách, mj. Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (1981 Olomouc a 1982 Brno). Za 2. světové války působil v Třebíči a kromě motivů interiérů kostelů (bazilika sv. Prokopa) namaloval i řadu pohledů na toto město. Zde měl také dvě samostatné výstavy. Zabýval se moravským venkovem a také zvyky a náboženskými tradicemi (zejména jsou známa díla s jednotlivými postavami v krojích, strojení nevěsty atd.). Zajímavým motivem je prostředí orientálního trhu (existuje několik variant Prodavačů melounů, často s dvojicí dvou starších bratrů). Vytvořil i různé krajinomalby (Vysoké Tatry, Dubrovník, mořský záliv, město z roku 1970), dále obrazy aktů (Bohyně noci, Ležící dívčí akt s tyrkysovou drapérií), zátiší (šeříky), zvířat (koně), výjimečně i portréty (Starý zálesák, Matčina radost, podobizna JUDr. K. Přerovského). Na členské výstavě Purkyně v roce 1954 se představil olejem z předcházejících o roku Kesony na Lipenské přehradě. Jeho díla jsou ve sbírkách Moravské galerie v Brně, GVU ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně. V 50. letech emigroval do Vídně, kde ale maloval převážně zátiší s květinami často ve stylu holandského malíře 17. stol. Jana Bruegela nebo ve stylu rakoských malířů Franze Wernera Tamma, Moritze Daffingera und Franze Xavear Pettera. Své obrazy většinou signoval příjmením Kamenický (výjimečně místo toho uvedl jméno místa, např. H. Lískovec) a zpravidla je nedatoval. V emigraci často používal pseudonymy Josef Steiner a Julius Horn (takto se ale jmenoval i jiný český malíř narozený 1900 v Praze-Karlíně). V německy psaných zdrojích se občas vyskytuje forma jeho příjmení jako Kamenitzky. Zemřel roku 1981 ve Vídni.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora