Hilbert Josef

Narozen: 1821, Zemřel: 1897
Narozen roku 1821 v Praze. Český malíř. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1839-1850, pravděpodobně v krajinářské škole Maxe Haushofera. V letech 1842-1845 pobýval v Kutné Hoře a namaloval zde několik obrazů (Severní křídlo Vlašského dvora, 1842; Veduta Kutné Hory od jihovýchodu, 1843; Severovýchodní kout Vlašského dvora, 1845; Interiér kostela sv.Jakuba, 1845). Obrazy ze svých cest po Čechách pravidelně představoval na výstavách Krasoumné jednoty v letech 1846-1855. Zemřel roku 1897 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora