Doerell Ernst

Narozen: 1832, Zemřel: 1877
Ernst (Arnošt) Gustav Doerell se narodil roku 1832 ve Freiburgu. Malíř, krajinář, žák Maxe Haushofera. Po svých předcích hornících získal velkou cílevědomost a ctižádost. Ztráta otce ve čtyřech letech a mládí strávené u matky se odrazily v jeho senzitivní povaze. Vzhledem ke své slabší tělesné konstituci se mladý Doerell nemohl věnovat tradičnímu rodovému povolání - hornictví. Doerell nastoupil na Akademii v roce 1856, v době, kdy v jejím čele stál profesor Max Haushofer. Doerell byl zapsán nejprve do elementární třídy, kde posluchači procházeli přípravným stu-diem a trávili zde jeden až čtyři roky. Poté byl Doerell zapsán do ateliéru - není sice známo, u koho studoval, ale jeho pozdější dílo napovídá, že byl žákem Maxe Haushofera. Doerell strávil v Praze na Akademii dva roky. Doerell studia na Akademii nedokončil, dědictví po matce lehkovážně utratil a navíc se ještě zadlužil. V roce 1857 se Doerell neslavně vrátil do Litoměřic, kde mu strýc Krombholz zajistil zaměstnání u malíře pokojů Ahnelta. Doerell pro něj zhotovoval květinová zátiší a medailony jako návrhy na šablony pro malbu pokojů. Doerell koncem roku 1859 přestěhoval z Teplic do Ústí nad Labem. V tomto městě Doerell strávil nejdelší periodu svého života, působil zde téměř 18 let. Nejprve našel zaměstnání v litografické dílně A. Hübla. O něco později si spolu s Ferdinandem Rothem otevřel vlastní litografický a fotografický závod. Doerell byl vůbec první, kdo se v Ústí zabýval fotografií. Šlo zřejmě pouze o portréty (krajinné záběry byly pro malou citlivost fotografického materiálu jen velmi obtížně proveditelné - nehledě k tomu, že tehdejší fotograf krajinář musel do terénu vláčet s sebou celou laboratoř), bohužel do dnešní doby se nám nedochoval ani jediný. Vedle litografických a fotografických prací byl Doerell nucen, aby si zajistil obživu, přijímat speciální zakázky od ústeckého malíře pokojů Rosenkranze. Doerell se během ústeckého pobytu především věnoval krajinomalbě, o jeho obrazy byl mezi ústeckou honorací zájem. Doerellův syn Ernst žil v Ústí až do své smrti v roce 1940. Pracoval jako drážní úředník a několikrát se výtvarně pokoušel napodobit svého otce. Jeho neumělá díla se občas objeví na uměleckém trhu, ale s díly otcovými je může zaměnit jen zcela nepoučený divák. E. G. Doerell byl romantik. Studoval na pražské Akademii a byl rovnocenným partnerem některým svým spolužákům, nejblíže měl k H. Ullikovi a A. Bubákovi. Jeho dílo je kvalitativně poměrně vyrovnané. Doerellova tvorba je až na několik málo výjimek věnována oblasti Českého středohoří a Podkrušnohoří. České středohoří bylo v 19. století krajinářsky velmi atraktivní. Kopce neobvyklých tvarů, čedičové skály, hluboké rokle, údolí řeky Labe vyhovovaly romantickým malířům, hledajícím v přírodě drama. Jezdili sem malovat nejen čeští umělci A. Bubák, H. Ullik, K. Croll, V. Mánes a další, ale i evropsky proslulí němečtí krajináři z Drážďan C. D. Friedrich a L. Richter, s nimiž se však Doerell nemůže měřit. Doerell, který tuto oblast doslova zmapoval, byl však jediný z krajinářů, kdo zde žil a byl s krajem důvěrně srostlý. V romanticky komponovaných obrazech s množstvím realistických a ikonograficky velmi důležitých detailů bezděčně zachytil začínající proměnu kraje. V tom, že do svých romantických obrazů komponoval také malířsky neatraktivní budovy továren, železnice, mosty apod., je vývojově dál než např. H. Ullik, líbivě aranžující své obrazy hradů. Na druhé straně si však musíme uvědomit, že i Doerell maloval poměrně jednoduché, líbivé a ideově zcela nezatížené obrazy. Zemřel roku 1877 v Ústí nad Labem.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora