Haushofer Max

Narozen: 1811, Zemřel: 1866
Narozen roku 1811 v Neuhausenu-Nyphenburgu. Německý malíř, krajinář. Max Haushofer pocházel z rodiny učitele na dvoře bavorského krále Maxmiliana I., který mu byl kmotrem. Vystudoval práva, ale pak převážil jeho zájem o malířství. Roku 1830 se krátce učil malovat u J.A. Sedlmayera, v roce 1832 u krajináře F. Heinzmanna, především však soustavně kreslil a maloval podle přírody. Zachycoval s oblibou romantické motivy z břehů milovaného Chiemského jezera, kam později jezdil i se svými pražskými žáky. S oblibou tvořil alpské i šumavské mlhou zahalené krajiny, které jsou dobře kresleny, skvělé v osvětlení i koloritu, s mistrně provedenými oblaky. V popředí obrazu bývá znázorněn potok s balvany, což jsou typické znaky tvoření Haushofera a jeho žáků. V roce 1841 se jeho švagr Christian Ruben stal ředitelem pražské Akademie (pozdější ředitel Akademie ve Vídni). O rok později Haushofer v Praze vystavoval a v období let 1845 - 1866 zde, po celých jedenadvacet let, působil jako profesor krajinářské školy Akademie. Za Haushofera se skončilo s umělým komponováním krajiny, uplatnil se již výsek skutečné krajiny, viděné v přirozených světelných podmínkách, nicméně náladové romantické zabarvení krajiny zůstalo. Haushofer se svými početnými žáky podnikal studijní cesty, kde se svým učitelem poznávali mnohotvárnost krajiny. K jeho významným žákům, patří velikáni českého výtvarného umění, Bedřich Havránek, Alois Bubák, Adolf Kosárek, Julius Mařák, Hugo Ullik, Wilhelm Riedel, Alois Kirnig, Adolf Chwala, Leopold Stephan, Antonín Waldhauser Lesodomský, Jan Václav Kautský. Krajinářský ateliér pražské Akademie byl obnoven až v letech 1887 - 99 jedním z Haushoferových žáků Juliem Mařákem. Mařákova krajinářská škola dovedla vývoj české krajinomalby 19. století na svůj vrchol. Max Haushofer zemřel roku 1866 ve Starnbergu.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora