Trefný Jan

Narozen: 1875, Zemřel: 1943
Narodil se roku 1875 v Šťáhlavech u Plzně. Malíř, krajinář. Studium na pražské malířské Akademii. Studoval u profesora M.Pirnera a v letech 1893–1896 navštěvoval krajinářskou školu prof. J. Mařáka. Po ukončení studia na pražské Akademii odešel do Mnichova, kde v letech 1896–1897 navštěvoval speciální uměleckou školu u prof. Antona Ažbeho. Činný hlavně jako krajinář s motivy z Písecka, Chodska, Mnichovohraďišťska a Plzeňska. Následně Trefný složil pedagogické zkoušky z matematiky, deskriptivy a kreslení. V roce 1898 nastoupil do školských služeb zprvu jako suplující profesor do Kolína. Rok pobýval v Rakovníku, čtyři roky v Písku a v letech 1903–1904 vyučoval v Kroměříži. Jeho další cesta směřovala do Prahy, kde pobýval v letech 1905–1908. Od roku 1908 zakotvil natrvalo v Domažlicích, kde vyučoval na reálném gymnáziu. Kromě pedagogické činnosti, byl prof.Trefný i literárně činný. V roce 1939 vydal spolu s prof. M. Ludvíkem, Fr.Teplým a Bohuslavem Kümplem-Staňkovským knihu "Církevní umění na Chodsku". Přispěl k opravám několika nástěnných maleb v domažlických kostelích a zrestauroval řadu církevních obrazů. Byl spoluzakladatelem spolku Chodovia. Jedním z jeho tří dětí byla významná malířka RNDr. Emilie Trefná (*1914–†1992). Ak.mal. prof. Jan Trefný zemřel roku 1943 v Domažlicích.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora