Ullmann Josef

Narozen: 1870, Zemřel: 1922
Narozen roku 1870 v Nekmíři na Plzeňsku. Malíř, krajinář na Vinohradech. Odešel za studiem do Mnichova na malířskou Akademii, kde studoval u prof. Ludwiga von Hertericha. Stal se žákem Julia Mařáka na pražské akademii. Nejprve nastoupil Ullmann k prof. M. Pirnerovi a od roku 1898 se dal zapsat do krajinářské školy Julia Mařáka. Roku 1899 úspěšně absolvoval. Ve svých dílech znázorňuje lesní tišiny dle Mařákova vzoru. Teprve v letech 1918 - 1922 tvoří krajiny po způsobu impresionistů. Od roku 1902 se jeho obrazy začínají pravidelně objevoval na výstavách pořádaných Krasoumnou jednotou, Uměleckou besedou a Jednotou výtvarných umělců. Vrcholné období nastává po světové válce , kdy vznikají jeho výhledy do širého kraje. Zemřel roku 1922 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/karton pod sklem - 40 x 50 cm

50 000 - 70 000
Aktuálně za 38 000 Kč
Konec aukce Středa10.10.2018, 18:00

tempera/papír pod sklem - 23 x 28 cm

12 000 - 15 000
Aktuálně za 4 500 Kč
Konec aukce Středa30.05.2018, 19:00