Pečinka František

Narozen: 1869, Zemřel: 1917
Narozen roku 1869 v Novém Bydžově. Český malíř a básník, žák prof. Julia Mařáka na pražské malířské Akademii. Studoval na pražské malířské Akademii v letech 1889–1892. V roce 1894 odešel za dalším studiem na malířskou Akademii do Vídně k profesoru Eduardu Lichtenfelsovi (1833–1913). Po návratu z Vídně žil nějaký čas v Nové Pace, pak delší dobu na Moravě, ve Šitbořicích, Kloboukách a zejména pak v Luhačovicích. Maloval se zálibou otevřený kraj, vzdálené horizonty, oblaka i večerní nálady a západy slunce. Byl krajinář s hlubokým smyslem pro náladu a barvitost. Kromě malování se věnoval skládání básní. Jako básník se přihlásil ke generaci devadesátých let lyrickými verši. Je autorem tří básnických sbírek: Sešit veršů (1894), Dojmy z Paky (1897) a Vlčí mák (posmrtně, 1917). Zemřel roku 1917 v Brně.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora