Král Josef

Narozen: 1877, Zemřel: 1914
Narozen roku 1877 v Rakovníku. Český malíř, krajinář, žák Julia Mařáka na malířské Akademii v Praze. V roce 1897 byl přijat k řádnému studiu do speciální krajinářské školy Julia Mařáka na pražské malířské Akademii. V roce 1899 Mařák umírá a Král pokračuje ve studiu u prof. Rudolfa von Ottenfelda, kde také roku 1904 absolvoval. Po ukončení studia na Akademii pravidelně vystavuje. Účastní se výstav Krasoumné jednoty, Umělecké besedy a Jednoty umělců výtvarných. V roce 1907 podnikl studijní cestu po Německu. Maluje v Hamburku, Mnichově a zavítal i do Francie, kde navštívil Paříž. Z cest přinášel studie z nádraží a přístavů. Známy jeho obrazy chmurného přísvitu, zejména lokomotiv a nádraží. Jeho díla jsou publikována ve Zlaté Praze, ale i v jiných časopisech. Je autorem opony divadla ve Velvarech. V roce 1909 vystavuje svá díla na samostatné výstavě v pražském Rudolfinu. Rok 1909 však také přinesl zásadní zlom do malířova života. Začíná se u něho projevovat vážná duševní porucha. Vrací se z Prahy domů, do rodného Rakovníka. V roce 1912 vystavuje v rakovnické dívčí škole téměř dvě stě obrazů a kreseb. Dokonale vystihoval kouř nádraží i mlhavost velkoměstské atmosféry. Soubor obrazů a kreseb Josefa Krále se nachází ve sbírkách Rabasovy galerie v Rakovníku. Zemřel v roce 1914 v Rakovníku.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora