Havelka Roman

Narozen: 1877, Zemřel: 1950
Narozen roku 1877 v Jemnicích. V osmi letech se s rodiči a sourozenci odstěhoval do Jihlavy. Tady navštěvoval německou měšťanku a našel zde prvního velkého příznivce svého talentu – učitele J. Haklera. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Stanislava Suchardy a Felixe Jeneweina, později přešel na Akademii výtvarných umění v Praze k Juliu Mařákovi a Antonínu Slavíčkovi, aby absolvoval u prof. Ottenfelda. Studia dovršil pobytem v Drážďanech a Mnichově. Na stipendijních cestách poznal Itálii, Bosnu a Hercegovinu. Již jako studentovi mu učarovaly krajiny Podyjí, jejichž kouzlo mu pomohl objevit starší a již velmi uznávaný kolega F. B. Zvěřina. Je lyrikem, jehož poutá kouzlo vod a lesů, hry světel a stínů a zvláště stále se měnící barvy stromů, tráv a porostů v poříčí Dyje. Vystavovat začal od roku 1900 a sklízel mimořádné úspěchy, když hned v roce následujícím obdržel Hlávkovo stipendium. Dokázal vidět a zpodobnit přírodu tak, že přesně vystihovala náladu krajiny. Vycházel z krajinářství Julia Mařáka. Vystavoval i v zahraničí, např. ve Vídni, Londýně, Berlíně. Díky výborně zvládnuté kresbě patřil i k významným ilustrátorům, například se podílel na ilustrování díla Augusta Sedláčka Hrady a zámky české. Jeho dílo bylo prezentováno na sedmi desítkách výstav a čítá přes tři tisíce obrazů. Jako malíř se věnoval i organizátorské spolkové práci a od roku 1923 byl předsedou Sdružení výtvarných umělců moravských, jejichž čestným předsedou byl až do své smrti. Vystavoval v Mnichově, Berlíně, Londýně, Vídni. Zemřel roku 1950 ve Znojmě.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora