Honsa Jan

Narozen: 1876, Zemřel: 1937
Narozen roku 1876 v Tisové u Vysokého Mýta. Český malíř a grafik, krajinář, 1893-1899 žák Julia Mařáka na pražské Akademii a jeden z nejmladších malířů generace tzv. mařákovců. Jeho spolužáky a přáteli se na Akademii stali zejména Otakar Lebeda a Alois Kalvoda, vážil si i starších spolužáků Antonína Slavíčka či Františka Kavána. Během školního roku jezdila krajinářská speciálka pod vedením Mařákovým často na výlety a plenérové pobyty, například do Zákolan, na Okoř a jinam. Prázdniny (a povinné žně) pak trávil mladý malíř doma v Běstovicích, kde ve volných chvílích horečně maloval. Též člen pražského Mánesa a vídeňského Hagenbundu. Na rozdíl od svých generačních druhů byl jako syn hospodáře v Běstovicích u Chocně jediným skutečným venkovanem mezi nimi a jeho těsné spojení s půdou jej předurčovalo ke krajinomalbě, jejíž impresionistický impulz byl méně spojen s krásou přírody, jak ji chápali jeho městští spolužáci, ale spíše s projevy životadárnosti přírody jako takové. Roku 1903 podnikl s grafikem T. F. Šimonem cestu de Německa a do Francie. Nejdéle pobyl v Paříži a navštívil i pikardské pobřeží. V letech 1908-1909, učitelem kreslení na Královské zemské řemeslnické škole v Kutné Hoře. Roku 1911 odjel na svou nejdelší zahraniční cestu do Německa, Holandska, Belgie a Francie (druhý pobyt v Paříži, Normandie). Po návratu se vrátil do Běstovic. Roku 1933 našel útočiště v Poličce díky svému příteli, malíři Františku Bukáčkovi. Honsův osobitý styl, snadno rozpoznatelný a i v širším než českém kontextu dosti jedinečný, je originální směsí evropského impresionismu a české venkovské secese, toho zlidovělého rokoka, jež bylo formou barvotisků a obrázků z vesnických poutí jedním z mála výtvarných inspiračních zdrojů venkovských lidí ve druhé půli 19. století. V tomto směru se za života Janu Honsovi nedostalo většího uznání, neboť jeho dílo po roce 1912 jen málo reflektovalo moderní trendy. Z dnešní perspektivy je ale toto dílo daleko osobitější a s českou výtvarnou tradicí srostlejší než napodobivé formální výboje své doby. Litomyšli věnoval mnoho zdařilých obrazů, ukrytých dnes v soukromém vlastnictví. Zemřel roku 1937 v Poličce.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora