Fürst Jindřich

Narozen: 1873, Zemřel: 1943
Narozen roku 1873 v Dobrně ve Štýrsku. Malíř, krajinář. Studoval v letech 1895-1898 na AVU v Praze u prof. Mařáka. Od II. semestru školního roku 1898/1899 do roku 1900 pokračoval ve studiu ve speciálce prof. Václava Brožíka. Podnikl studijní cesty do Egypta, Anglie a Belgie, kde měl na výstavě roku 1910 dva obrazy - Vrby na cestě a Malé náměstí v Praze. V Praze se účastnil výstavy Umělecké besedy v r. 1907 (Soumrak, Večer), výstavy Jednoty umělců výtvarných r. 1907 (Vrby u potoka, Skica), výstavy Krasoumné jednoty r. 1907 (Před deštěm), jubilejní výstavy Krasoumné jednoty r. 1908 (Pod mrakem, Na potoce), výstavy Umělecké besedy v r. 1910 (Soumrak, Deštivá nálada). Byl členem Turnovského Díla a Sdružení výtvarníků v Praze. Za světové války vstoupil do služeb poštovního úřadu v Praze a později ve výslužbě se usadil v Turnově, kde se stal součástí kulturního života města. Zemřel roku 1943 v Turnově.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora