Engelmüller Ferdinand

Narozen: 1867, Zemřel: 1924
Narozen roku 1867 v Praze. Český malíř a grafik, žák prof. J. Mařáka na pražské malířské Akademii. Na reálce jej učil kreslení prof. Petr Mužák, manžel K. Světlé. Roku 1889 nastoupil bez zkoušky ke studiu do krajinářské školy profesora Julia Mařáka na pražské Akademii (setrval zde do roku 1894). V roce 1892 odjel do tehdejšího carského Ruska, kde navštívil mimo jiné i Volyni, Lvov, Bělgorod a Tarnów. V polovině roku 1892 se vrací na Moravu a pobývá na zámku v Kvasicích. V říjnu téhož roku Engelmüller odjel do Vídně. Následně se vrací do Prahy. V roce 1893 navštívil opět Lvov a Kyjev. V letech 1893–1894 cestoval po Evropě. Navštívil Budapešť, Záhřeb, Benátky a zavítal i do jižního Tyrolska. Četné studijní cesty - Dachau u Mnichova, Rusko, Švýcarsko, Holandsko. V roce 1895 navštívil Slovensko a poté odjel malovat na Šumavu. V roce 1896 se Engelmüller stal členem spolku Mánes, kde setrval do roku 1905. V roce 1897 odjel do Vídně, Lince, Salzburgu a pokračoval dál do Mnichova a Norimberku. V roce 1897 si Engelmüller založil vlastní soukromou malířskou školu. Výuka probíhala v malířově atelieru v Praze. Mezi Engelmülerovy žáky patřil například Otakar Nejedlý, Marie Chodounská, Jaroslav Šetelík, Otakar Štáfl, Josef Vacke, předčasně zemřelá malířka Marie Dostalová a mnoho dalších. Krátce navštěvoval tuto malířskou školu i Václav Špála a Willi Nowak. Rozšířil svou malířskou školu v roce 1916, a to po přesunu do bývalého bytu po T. G. Masarykovi do Loretánské ulice na Hradčanech. Zúčastňoval se pravidelně výstav pořádaných Krasoumnou jednotou, Uměleckou besedou, dále členských výstav spolku Mánes a Jednoty umělců výtvarných. Byl samotářským milovníkem melancholické přírody a minulosti. S hlubokým smyslem pro nálady i duši kraje maloval a kreslil své zasněné krajiny, staré parky, opuštěné a zarůstající klášterní i zámecké architektury a piroteskní zákoutí Prahy. Zemřel v roce 1924 v Praze. Jeho syn Dr. Ferdinand Engelmüller spravoval pozůstalost, která byla ovšem rozkradena za okupace.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora