Dvořák Bohuslav

Narozen: 1867, Zemřel: 1951
Narozen roku 1867 v Praze. Český malíř, krajinář. V roce 1889 vstoupil do krajinářské školy prof. Julia Mařáka na pražské malířské Akademii. Studia na Akademii ukončil roku 1897. V roce 1893 pobýval s Panuškou a Plaškem poprvé v Podkrkonoší. V roce 1895 navštívil spolu s malíři Kavánem a Holubem Železné hory. Toužil po realističtějším malování a barevnější paletě po způsobu Chittussiho. Roku 1897 Dvořák poprvé představil svá díla na výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Malíř Dvořák se stal zakládajícím členem Spolku výtvarných umělců Mánes a do roku 1926 se pravidelně zúčastnil velké části výstav. Na jaře roku 1908 navštívil Levínskou Olešnici u Nové Paky a od té doby zůstal věrný Podkrkonoší. V roce 1918 se usadil na nějaký čas v Lukavci u Hořic. Kolem roku 1927 se Dvořák přestěhoval z Levínské Olešnice do nedalekého Studence. Drsnou krásu zvěčnil v mnoha obrazech. Měl rovněž svůj ateliér na pražských Vinohradech. Dvořák vystihuje barvou i stavbou obrazu všechny příznačné složky chudého podhorského kraje a jeho ovzduší s vysokým nebem, putujícími oblaky, břízami, jeřáby a kvetoucími loukami, jak se odrážejí v jeho citlivé duši. Je ceněn též jako malíř českých hub - zobrazil kvašem na 800 hub v různých stavech vývoje. Otištěny v časopise Mykologie vzbudily obdiv na zahraničních přírodovědných kongresech. Zemřel v roce 1951 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora