Soukup Josef

Narozen: 1890, Zemřel: 1970
Narozen roku 1890 v Praze. Český malíř a restaurátor nástěnných obrazů a fresek. Studium na Umělecko-průmyslové škole v Praze u prof. E. Dítěte, K. Maška a Schikanedra. Patřil mezi ty realistické malíře české krajiny, kterým se stala jediným inspiračním zdrojem jejich umělecké práce. Často se v jeho díle vyskytuje kontrastující pohled na periferii velkoměsta, kde se příroda dramaticky stýká s hranicemi života. Renovoval obrazy v kostelích na Žatecku, fresky na Herbersteinském zámku v Budini. Roku 1910 se vydal na studijní cesty po Itálii. Ve světové válce byl v zajetí v Rusku. V letech 1916 - 1917 vyzdobil nástěnnými malbami katolický kostel v Jelci (orlovská gubernie). Od roku 1933 vystavuje na členských výstavách SVU Myslbek. Zemřel roku 1970 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora