Březina Václav

Narozen: 1862, Zemřel: 1906
Narozen roku 1862 v Pátku nad Ohří. Malíř, v letech 1880–1882 absolvoval elementární školu a přípravku u prof. Františka Čermáka. V roce 1883 opouští pražskou Akademii a navštěvuje soukromou krajinářskou školu Leopolda Stephana (1826–1890). V následujícím roce odchází do Vídně, kde se zdokonaluje v malbě u Jana Václava Kautského (1827–1896). U Kautského se seznamuje s J. Mařákem, vrací se do Prahy. Žák v krajinářské škole prof. Julia Mařáka v letech 1887 - 1891. Žil v rodném Poohří, v Lenešicích, odkud obesílal výstavy. Pravidelně se zúčastňoval výročních výstav Krasoumné jednoty v Praze, jejímž členem byl od roku 1899. V polovině 90.let 19.století cestuje po Slovensku. V letech 1899 - 1902 žil v Náchodě. Se zálibou maloval motivy z lesů a lučin, zvláště pak z Ratibořic a z Babiččina údolí. V roce 1902 přišel do Mladé Boleslavi, kde si otevřel krajinářskou školu. Kvetoucí meze, orosené lučiny a zejména lesní stromoví v nádheře léta, v barvách podzimu i v zimním spánku byly jeho nejmilejší mařákovské motivy. V posledních letech svého života zajížděl v létě do Jindřichova Hradce na pozvání starosty p. Merty a jeho ženy. Roku 1906 tam náhle zemřel. Na přání rodiny byl pohřben v Lázních Bělohrad, ale po čase byly jeho ostatky převezeny do Prahy na Vyšehradský hřbitov. Je uložen v hrobě společně s J. Mařákem.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora