Lajsek Oldřich

Narozen: 1925, Zemřel: 2001
Narozen roku 1925 v Křeseticích u Kutné Hory. Český malíř působící v Praz. Studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1946 – 1950). Na Katedře výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie se učil se od slavných profesorů, jakými byli např. Karel Lidický, Cyril Bouda, Martin Salcman nebo Josef Sejpka, Od roku 1953 člen Spolku Štursa, od roku 1955 profesorem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1960 byl vedoucí osobností při založení výtvarného tělesa zvaného Skupina osmi výtvarníků, od roku 1962 přejmenované na Směr. Oldřich Lajsek se ve své tvorbě vyznačoval poměrně velkou žánrovou všestranností. Rozsáhlá je např. jeho abstraktní tvorba, realismus nebo květinová zátiší. Surrealistické malbě či sakrálním motivům se už věnoval méně. Bezesporu nejvíce se však prosadil díky krajinomalbě, v níž dokonce patřil mezi nejvýznamnější tvůrce své doby. Maloval olejomalbou, grafikou, temperou i kombinovanou technikou, a to na plátno, dřevěné desky, i na papír. Mimoto se věnoval také užité grafice a designérské práci. Za přínos a rozvoj kultury mu bylo v roce 1985 prezidentem republiky propůjčeno státní vyznamenání Za vynikající práci. Zemřel roku 2001 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

kombin. tech./karton pod sklem - 27x42 cm

3 000 - 4 000
Aktuálně za 1 200 Kč
Konec aukce Středa04.12.2019, 19:06