Vaic Aleša

Narozen: 1920, Zemřel: 2009
Narozen roku 1920 v Praze. Malíř, kreslíř a grafik. Studoval soukromě malířství u svého otce Josefa Vaice. V Praze také navštěvoval víceleté gymnázium. Koncem roku 1945 se stal členem Syndikátu českých výtvarníků. Od r. 1945 do poloviny 50. let se věnoval portrétům spisovatelů a vědců. Tvořil kresby, monotypy a pražské motivy. Kolem r. 1956 se soustředil na portréty hudebníků. Z významnějších prací lze jmenovat grafiky na téma Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius, Gustav Mahler a Antonín Dvořák. V r. 1958 Alešu Vaice plně zaujal Fryderyk Chopin a jeho hudba. V následujících letech vytvořil na toto téma cyklus grafik. Věnoval se též zátiším, dřevořezbám a drobné grafice. V r. 1980 se zabýval divadelní tématikou z přelomu století. Vytvořil řadu portrétů významných českých herců, např. Jindřicha Mošny. V posledních letech tiskl barevné mezzotinty, kde hrají důležitou úlohu tvary a „vybroušená“ barevnost. Kromě uvedených motivů je autorovým celoživotním námětem zvěř a myslivost. Grafiky vznikající kombinací technik suché jehly a rulety jsou zpracovány v duchu tradice starých evropských loveckých rytin. Grafik sám se však myslivcem nikdy nestal. Přírodní motivy čerpal v civilizací nedotčených částech Krkonošského národního parku. Do svého skicáře zaznamenal bezpočet rostlin, hub, větviček, pařezů a dalších přírodních útvarů. Znalost přírody a grafická zručnost ho přivedly k dokonalému ztvárnění přírodních námětů a právem mu patří přední místo mezi grafiky, kteří se věnují myslivosti. Aleša Vaic obdržel nejvyšší myslivecká vyznamenání i kulturní cenu a ke svým 85. narozeninám také čestné uznání a medaili Ministerstva zemědělství ČR. Zemřel roku 2009.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora