Kočí Josef

Narozen: 1880, Zemřel: 1961
Narozen roku 1880 v Praze. Malíř, grafik a ilustrátor. Studoval dva roky v soukromé grafické škole Krajíčkově v Plzni a v letech 1896-1902 na Akademii výtvarných umění u profesora Ženíška. Pořádal studijní cestny po Itálii a USA, kde začal ilustrovat, proslul jako ilustrátor románů Ch. Dickense. Původem je z Prahy, ale hlubšími, pošumavskými rodovými kořeny, z bývalé královácké obce Milejovice, místně „Milivice“ na Volyňsku. Odtud pramenila celoživotní láska k jižním Čechám, k husitské historii a úcta k zemědělské práci. Obrazy, Návrat vítězů po bitvě u Sudoměře a Letní práce na poli, odráží věrně myšlenky umělce a zdůvodňují žádost Ministerstva školství nové Československé republiky, o vytvoření ilustračních plakátů s historickými a žánrovými výjevy pro školní výuku dějepisu, prvouky a vlastivědy. Maloval historické obrazy, v pozdějších letech se věnoval zobrazování zemědělské práce a života na venkově. Zemřel roku 1961 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora