Chwala Adolf

Narozen: 1836, Zemřel: 1900
Narozen roku 1836 v Praze. Malíř - krajinář, představitel pozdně romantické a realistické krajinomalby 2. poloviny 19. století, v některých dílech blížící se až na samou hranici impresionismu, patří k významné generaci českých krajinářů studujících na pražské Akademii v ateliéru Maxe Haushofera v 50. letech 19. století. Kvalita jeho obrazů ho řadí k nejvýznamnějším absolventům Haushoferovy krajinářské školy. V raném díle se zaměřoval na idealizované krajiny, ale díky svým virtuózním pozorovacím schopnostem a přesvědčivému zobrazení svou tvorbu postupně směřoval k realističtějšímu konceptu. Ve Vídni se trvale usadil roku 1864 a působil zda jako krajinář po způsobu školy Haushoferovi. Ve Vídni se roku 1871 oženil s Josefou Procházkovou a měl s ní osm dětí. Z nich syn Fritz a dcera Leopoldina projevili výtvarný talent a učili se v ateliéru svého otce. Cestoval mezi Čechami, kde žili jeho rodiče, Moravou, Rakouskem a Bavorskem. Jeho krajiny jsou založeny na plenérových studiích. Po způsobu romantiků je dokonale komponoval a detailně maloval v ateliéru. Za motivy cestoval celý život - ať už dříve po Čechách a na Moravu, nebo později do Dolního Rakouska, Bavorska a Alp. Maloval okolí jezer Mondsee, Königsee či Attersee, v Čechách rád zachycoval povodí Sázavy, Otavy, Dyje a Vltavy. Hlavním motivem jeho obrazů je přesvědčivé zachycení situace v krajině. Mezi jeho domény patřilo mistrovské zachycení dramatických momentů a jejich atmosféry uprostřed krajiny - smrákající se údolí, přicházející bouři či rovnou husté děštové mraky. Maloval horské potoky a jezera pod horami i pohledy na rovinaté krajiny s řekami nebo tůněmi. Stal se vyhledávaným a ceněným specialistou na nokturna a namaloval množství obrazů s jezerní krajinou a loďmi osvícenými měsícem. V 80. letech se pak snad jediná vídeňská výstava neobešla bez jeho nokturn. Pozdní Chwalova tvorba byla konfrontována s novými krajinářskými proudy, ale setrvala na úrovni pozdního romantismu. Vystavoval v Praze s Krasoumnou jednotou. Zemřel roku 1900 ve Vídni.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora