Zahradník Václav

Narozen: 1855, Zemřel: 1931
Narozen roku 1855. Malíř a pedagog. Členem Krasoumné jednoty v Kutné Hoře, kam patřil i Karel Purkyně (jenž roku 1867 spoluorganizoval výstavu Vesny v Kutné Hoře), Adolf Kosárek (po absolutoriu gymnázia v Kutné Hoře praktikoval jako úředník, kde si jej povšiml arcibiskup Bedřich Schwarzenberg a umožnil mu ve dvaceti letech absolvovat přijímací zkoušky na pražskou Akademii) i Antonín Waldhauser (na léta 1890-1900 se usadil u své sestry v Kutné Hoře). Václav Zahradník studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a v Kutné Hoře působil jako profesor na tehdejší Královské české řemeslnické škole. Počátky této školy sahají do roku 1870, kdy Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila Průmyslovou školu pokračovací. V roce 1885 převzalo správu této školy město Kutná Hora, v roce 1894 pak byla založena městem Kutnou Horou Všeobecná řemeslnická škola. Významným rokem v historii školy byl školní rok 1902/03, kdy tato škola přešla ze správy města do správy zemské. Tak vznikla Královská česká řemeslnická škola v Kutné Hoře. Po první světové válce a vzniku Československé republiky byla Královská česká řemeslnická škola zrušena. Zdejší uznávaný malíř Václav Zahradník se pak „na stará kolena“ věnoval výhradně malbě. Zemřel roku 1931.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/lepenka - 17 x 25 cm

5 000 - 8 000
Aktuálně za 2 800 Kč
Konec aukce Středa13.03.2019, 18:37