Chlupáč Miloslav

Narozen: 1920, Zemřel: 2008
Narozen roku 1920 v Benešově. Malíř, sochař, pedagog a restaurátor. Původně studoval lékařství, ale po uzavření vysokých škol v roce 1941 se šel vyučit na kamenosochaře v kamenosochařské dílně v Kralupech nad Vltavou a u Otakara Velínského v Praze. Ve studiích pokračoval na VŠUP v Praze u Josefa Wagnera. Vedle sochařství se věnoval také malbě a teorii umění. Jako sochař se zaměřuje skoro výhradně na lidskou figuru, v malbě se věnuje jednoduchým zátiším, jasně artikulovaným krajinám, všedním i tlumeným tónům. Malbu považuje sám za tvorbu intimní, tvorbu pro sebe sama. Byl členem umělecké skupiny Máj. Jeho monumentální sochy patří mezi nejlepší v domácí moderně druhé poloviny 20. století. Vystavoval na mnoha kolektivních i samostatných výstavách u nás i v zahraničí. Zemřel roku 2008 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora