Straka Přemysl

Narozen: 1926, Zemřel: 2003
Narozen roku 1926 v Terezíně. Malíř, grafik. Studoval soukromě, pracoval v propagaci ODKP v Ústí nad Labem a v litoměřické galerii. Na počátku svého uměleckého snažení, ještě dříve než se stal členem tvůrčí ústecké skupiny Objekt, přicházel s figurativně orientovanou tvorbou, v níž se zrcadlily jeho dětské zážitky a vzpomínky na prostředí předválečného i válečného Terezína. V polovině 70. let vznikl obrazový cyklus, ve kterém, tehdy již jako člen Objektu, citlivě reagoval na složité situace, do nichž se společnost dostávala. Vznikl snový cyklus Torza a Figury. Základním dojmem byla obrana lidské důstojnosti. Na konci 60. a začátkem 70. let 20. stol. došlo k tematickému i žánrovému obratu. Těžiště zájmu přesunul ke krajině. Začal malovat důvěrně známé České středohoří. Jeho krajinomalba prošla různými proměnami. Nespokojil se s pouhým líčením krajiny. Obrazy vždy byly i zamyšlením nad krajinou a skladba i prostředky výrazu vycházely z hloubi jeho nitra. V jisté době převažovaly panoramatické pohledy, které mu dovolovaly postihovat specifické znaky, nekonečnou proměnlivost středohorských panoramat i změny, jež byly do krajiny vneseny nástupem industrializace. V dalším období se velmi těsně přimkl k přírodě. Dokonce změnil poměr mezi plochou věnovanou obloze (té v nových obrazech ponechával jen úzký pruh u horního okraje plátna) a věnoval se nejprostším skutečnostem: travám, kamenům, květům, praménkům vody či jejímu zrcadlení. Příklon k srdci přírody a krajiny mu dovolil využít možnosti a rezervy talentu, které byly dlouho skryty. Umělecky vyzrával. Na sklonku života se usadil a tvořil v Litoměřicích. Vystavoval v Ústí n. L. (v Divadle hudby), Teplicích, Terezíně, Litoměřicích, Duchově, Praze, Karlových varech, Liberci, Plzni, Děčíně, Roudnici n. L., ale také i ve Vídni. Zastoupen ve sbírkách Státního židovského muzea v Praze, Severočeské galerie v Litoměřicích, Oblastní galerie v Liberci, Galerie B. Rejta v Lounech, Památníku Terezín, Památníku Osvětim (Polsko) a jinde. Zemřel roku 2003.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora