Quast Jan Zachariáš

Narozen: 1814, Zemřel: 1891
Narozen roku 1814 v Pirkenhammeru u Karlových Varů (dnes součást Březové). Český malíř 19. století. V devatenácti letech odešel na zkušenou do Německa (Saská Kamenice, Lipsko, Berlín, Míšeň, Drážďany), v roce 1834 cestoval do Vídně. Další rok navštívil opět Německo (Bayreuth, Bamberg, Norimberk a Ansbach, v roce 1836 se znovu vrátil do Prahy, kde se natrvalo usadil.V letech 1838 - 39 studoval na Akademii v Praze u Františka Tkadlíka. V Praze žil a pracoval do roku 1869. V Praze se oženil s Eleonorou Zuzanou Dechantovou a získal povolení k provozování živnosti jako "Porzellanmaler" (vše v roce 1843). Měl dílnu v budově Platýzu (v té době v majetku šlechtické rodiny Daubků) na Národní třídě (v té době Neue Allee 984 - I). V padesátých a šedesátých letech hodně cestoval (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo), nakupoval a dojednával zakázky. V těchto letech se narodilo manželům Quastovým 12 potomků (dospělosti se dožilo devět). Jeho dílo je možno rozdělit do kapitol - Portrét, Malby na skle, Kopistické práce a Vědecká ilustrace. V letech 1869–71 pracoval v Lenoře pro sklářského podnikatele Wilhelma Kralika jako umělecký ředitel (vedoucí malírny). Odstěhoval se do Písku roku 1871, kde si krátce předtím otevřel fotoateliér jeho nejstarší syn Konrád Ferdinand. Celá rodina se věnovala fotografii, sám Jan Zachariáš bral i drobné zakázky, aby uživil rodinu (štítky na dveře, dýmky, apod.). Není ovšem pravda, že tam roku 1891 zemřel zapomenut - byl váženým občanem, o jeho práci psal denní tisk regionální i celostátní, jeho práce v minulosti vysoce cenili Jan Neruda a Karel Purkyně, v posledním roce života vystavoval několik prací v Praze s velmi příznivým ohlasem. A kolekci jeho prací koupil v roce 1890 korunní princ Rudolf. Zemřel v Písku roku 1891.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora