Hála Jan

Narozen: 1890, Zemřel: 1959
Jan Hála patřil k několika původem českých malířů, kteří celoživotně zakotvili a tvořili na Slovensku. Narodil se roku 1890 v Blatné u Českých Budějovic. Krátce byl posluchačem filozofické fakulty a navštěvoval i soukromou malířskou školu F. Engelmüllera. Už tehdy ho přitahovaly národní dějiny, literatura a výtvarné umění (B. Němcová, M. Aleš). Poté studoval v letech 1910 – 1915 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Bukovace a později u profesora Pirnera. Po absolvování akademie se věnoval převážně krajinomalbě v rodném kraji. Obrazy z tohoto období jsou laděny v realistických tvarech a barvách. Výjimečně se v jeho malbě objevovaly expresionistické prvky. Dokladem této skutečnosti jsou Hálovy obrazy z hornického prostředí na Mostecku. V červenci roku 1923 na cestě do obce Zlatá Baňa u Prešova přecházel rázovitou podtatranskou vsí Važec. "Je to překrásná vesnice, chtěl bych se tam vrátit," hovořil tehdy a už se brzy jeho touha naplnila. Od srpna roku 1923 se stal Važec jeho domovem a velkou, nevyčerpatelnou inspirací jeho malířské tvorby, kresby, ilustrací a literárních i žurnalistických reflexí. V silné citové vazbě, s opojením duše i smyslů, s vědomím hodnot a krás krajiny, dřevěné architektury obce, ve vztahu k lidovému umění - krojům, zvykosloví, obřadům, životu a práci - i v blízkém kontaktu s mnohými Važany, rodilo se a rostlo jeho tehdejší výtvarné dílo. V tomto období vytvořil Jan Hála svůj autentický variant dokumentu a pocty "životu a mýtu rodné země". Sblížil se tak s příbuzným programem mnohých generačně blízkých slovenských i českých výtvarníků - Benka, Mallý, Fulla, Úprka, Frolka, Němejc ... a od původní národopisné inspirace dospěl k osobité podobě žánrového figurálního realizmu a plenéristické krajinomalbě. K dramatickým událostem Hálova života na Slovensku patřil 17. červenec 1931, kdy starý Važec téměř celý vyhořel. Dřevěný dům malíře se jako jeden z mála zachoval. Potom to byl i rozpad Československa po Mnichovském diktátu, kdy byl J. Hála vypovězen do Čech, a tak odešel do Blatné. Na četné žádosti obyvatel obnoveného Važce se však 15.10.1940 mohl do obce vrátit a žít zde dál. V roce 1944 se zúčastnil Slovenského národního povstání, po jeho potlačení byl ve vyšetřovací vazbě a po roce 1945 zůstal ve Važci až do své smrti. Postupně si Ján Hála vybudoval svůj ztracený ráj na zemi, když našel přesně ta místa, která si představoval. Po figurálních motivech se začal věnovat zachycování svátečních chvil uprostřed vesnického života. O jeho kreslířské schopnosti projevil zájem nejeden nakladatel. Svými ilustracemi vyzdobil nejednu knihu určenou mládeži, např. M. Janoška: U nás. Čítanka pro nejmenší/1930/aj.. Pro Národní muzeum v Martině namaloval cyklus - Len, a pro československý zemědělský pavilon pro světovou výstavu v New Yorku1939, velký vlys s názvem - Tance. Po požáru Važce v roce 1931 byla narušena takřka idylická krása obce, ale Hála maloval své oblíbené motivy zpaměti. Poměrně často samostatně vystavoval, např.: 1920 - České Budějovice, 1922,1933 - Liptovský Mikuláš, 1926-Poprad, 1931,1933,1938-Košice, 1935, 1965, 1980 - Blatná, 1982 - souborná výstava v Praze, 1990-souborná výstava v Bratislavě aj. Akademický malíř Ján Hála zemřel ve Važci roku 1959.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/karton pod sklem - 6,5 x 15 cm

20 000 - 30 000
Aktuálně za 5 600 Kč
Konec aukce Středa12.12.2018, 17:50