Šavel Vladimír

Narozen: 1921, Zemřel: 2006
Narozen roku 1921 v hornické rodině v Kopistech u Mostu. Odtud si také odnesl trvalý vztah ke zdejší důlní a průmyslové krajině. Jeho dílo je ale tematicky daleko širší. Svými nesčetnými grafickými listy a obrazy vzdával celá desetiletí hold městu Teplicím, kde žil od roku 1947. Měl však rád i drsnou krajinu Krušnohoří, malebné Středohoří, zajížděl do jižních Čech a na Šumavu. Celý život ho pak provázela malba zátiší, ve které se mohl malířsky a barevně nejvíce uvolnit. Svým základním uměleckým školením byl Vladimír Šavel grafik. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora T. F. Šimona ( 1938-1939 ). Svá studia mohl završit až po skončení okupace v ateliéru profesora Vl. Silovského ( 1947). Svou uměleckou dráhu zahájil Vladimír Šavel v roce 1947 jako výtvarný pedagog na gymnáziích v Litvínově a v Teplicích, kde později až do roku 1955 učil na odborné škole keramické a na průmyslové škole sklářské. Zde také později působil na Lidové škole umění, na které založil výtvarné oddělení. Nelze přejít ani malířovu účast v uměleckých organizacích. V roce 1945 byl přijat do ústecké pobočky Svazu československých výtvarných umělců. Po roce 1970 působil ve výborech SKO ČSVU, i jako předseda. Vladimíru Šavlovi se dostalo řady krajských i celostátních cen a byl jmenován zasloužilým umělcem. Dne 14. listopadu 2006 mu byla odhalena pamětní deska na budově Středního odborného učiliště obchodu a služeb, kde míval ateliér. Zemřel roku 2006 v Teplicích.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

kombin. technika/karton pod sklem - 39 x 64 cm

2 000 - 3 000
Aktuálně za 300 Kč
Konec aukce Středa04.12.2019, 20:37