Kerhart Oldřich

Narozen: 1895, Zemřel: 1947
Narozen roku 1895 v Poděbradech. Malíř, typograf, ilustrátor a dramatik. Absolvoval nymburskou reálku, na níž maturoval v roce 1914. Do roku 1918 studoval na pražské AVU u prof. Jana Preislera, kde také navázal přátelství s Vojtěchem Sedláčkem a Vlastimilem Radou. Studia však nedokončil. Cestoval několikrát po Itálii a Jugoslávii, navštívil Korsiku, Paříž a Sicílii. Od roku 1920 se účastnil výstav Umělecké Besedy, v jejímž časopise Život byly reprodukovány v letech 1921–1922 jeho obrazy. Roku 1942 se stal předsedou Umělecké Besedy. Souborné výstavy díla Oldřicha Kerharta se uskutečnily v roce 1928 a 1939 v Alšově síni. Ve svém malířském díle ve věnoval především krajinomalbě, rád maloval krajinu Polabí a rodné Poděbrady. Napsal též řadu statí o umění a nacisty zakázanou divadelní hru o Josefu Mánesovi. Zemřel roku 1947 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/karton pod sklem - 21 x 42 cm

8 000 - 10 000
Aktuálně za 2 000 Kč
Konec aukce Středa14.11.2018, 18:15