Bílek Alois

Narozen: 1887, Zemřel: 1961
Narozen roku 1887 ve Slapech u Tábora. český malíř, grafik, ilustrátor a architekt, jeden z prvních doložených tvůrců abstraktní malby. Z jeho díla se zachovalo jen málo prací. na Akademii výtvarného umění v Praze a stal se žákem prof. Maxe Pirnera. Akademii úspěšně absolvoval v r. 1912. O rok později získal Hlávkovo stipendium a odjel přes Holandsko a Belgii do Paříže, kde se spřátelil s Františkem Kupkou a namaloval jedny z prvních nefigurativních obrazů na světě. Velmi ho také upoutala barva. Studoval ji po více let a v jejím studiu pokračoval i na slunné francouzské Riviéře. Mezi lety 1913 - 1928 se pod vlivem F. Kupky začala jeho tvorba orientovat k abstrakci. Kromě olejových obrazů tehdy vytvořil i obsáhlý soubor kreseb vyznačující se několika názorovými polohami. Brzy se ale vrátil ke svému osobitému realistickému stylu. V Paříži zůstal až do r. 1928. Hlavním tématem jeho děl byly žánry, zátiší a podobizny. V Paříži se zúčastňoval každoročních oficiálních výstav, např. Galerie des Arts Décoratifs (1914), Galerie des Beaux-arts (1923, 40 prací), Galerie la Boëtie (1920, 1924 – zde 90 prací) aj. Po návratu do vlasti se s rodinou usadil v Praze. Během 2. světové války žil v Prčicích (čp. 88), kde se zapojil do činnosti prčické Občanské besedy. Zdejší krajinu také často zachycoval ve svých obrazech. Po válce odešel do Českých Budějovic, odkud se vrátil opět do Prahy. Věnoval se malování, kresbě i grafice. Je autorem litografie k dílům E. A. Poe: Stín mlčení, E. Valenta: Z rána (1926). Ilustroval také knihy, např. román Fr. Timmermans: Pallieter (Druž. Práce, 1927). Významné jsou i Bílkovy architektonické práce. Vytvořil řadu výzdob reprezentativních budov, zvláště figurální řešení oken, např. v budově spořitelny v Lounech, Krajského úřadu Středočeského kraje ve Zborovské atd. Je také autorem nového oltářního obrazu sv. Petra a Pavla v kostele v Petrovicích, který byl poničen při požáru. V pozdějších etapách svého života přešel ke konzervativnějšímu způsobu malby; tvořil s oblibou zátiší a krajiny V Praze Alois Bílek vystavoval v r. 1921 (Salon Antiqua, 93 prací), v říjnu r. 1923 (většinou figurální náměty ve značných rozměrech) a lednu r. 1929 (350 obrazů a kreseb) v Topičově Salonu v Praze. Souborná výstava se uskutečnila v Plzni v únoru r. 1926 (63 prací, motivy z jižní Francie), v Lounech v listopadu r. 1926, v Pardubicích, Chrudimi, v Sedlci (r. 1940), Sedlčanech, výstavy SVU Myslbek v Praze, v Čes. Budějovicích, ve Fieglově galerii (r. 1935). Je zastoupen ve francouzských galeriích. Zemřel roku 1961 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/plátno - 65 x 81 cm

10 000 - 15 000
Aktuálně za 3 200 Kč
Konec aukce Středa14.11.2018, 18:35

olej/plátno - 64 x 54 cm

15 000 - 20 000
Aktuálně za 6 000 Kč
Konec aukce Středa10.10.2018, 18:19