Mařák Julius

Narozen: 1832, Zemřel: 1899
Narodil se roku 1832 v Litomyšli. Malíř, kreslíř a grafik se věnoval celý život krajinomalbě. V letech 1852–1853 studoval na pražské akademii u profesora Maxe Haushofera, ovšem antické zaměření se mu nelíbilo a odešel. V letech 1853–1855 pobýval v Mnichově u profesora Leopolda Rottmanna, na něhož velmi vzpomínal. Od roku 1858 bydlel ve Vídni, kde vyučoval ve šlechtických rodinách kreslení. Ilustroval též ve vídeňských listech. Podnikal časté cesty do Čech, na Slovensko a do rakouských Alp. V roce 1887 se přestěhoval do Prahy, neboť mu bylo nabídnuto místo profesora na pražské akademii v ateliéru krajinomalby. Jeho žáky byli mj. Antonín Slavíček a Alois Kalvoda. Svým působením založil tzv. Mařákovu krajinářskou školu. Je také jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě Národního divadla v Praze, kam namaloval slavná místa českých dějin (Říp, Blaník, Vyšehrad atp.). Stylově se jeho dílo postupně posouvá od patetického romantismu k realistickému plenéru. Mařák vytvořil stovky kresebných studií v plenéru – ze Šumavy, z Krkonoš. Jeho častým námětem byl intimní lesní interiér, který zachycoval romantickým, snivým způsobem. Mařákova barevnost se pohybuje především na škále zemitých hnědí, okrů a zelení, to vše plnoplasticky promodelované světlem a stínem. V pozdějších pracích se projevuje rozvolňování malířského rukopisu, které v mnohém předznamenává impresionistickou tvorbu jeho žáků. Kresba mu však byla nejen přípravou k malbě, ale také finálním výtvarným projevem. Velké proslulosti dosáhl při práci s uhlem. Z grafických technik ovládal Mařák techniku leptu. Mařákovy kresby a grafiky ještě silněji než jeho malby přesně a důsledně zachycují detaily krajiny a lesní vegetace. Zemřel jako rektor Akademie roku 1899 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora