Fučík Josef

Narozen: 1890, Zemřel: 1955
Narozen roku 1890 v Bernarticích u Tábora. Malíř, postimpresionista, ilustrátor, autor scénických výprav, pedagog, spolutvůrce bohatého kulturního dění města Litoměřic v meziválečném období. Tříleté studium, všeobecné školení, u prof. Emanuela Dítěte ml. A Jakuba Schikanadera (malba, kresba, dekorativní umění, 1909 – 1911). Dále studium na pražské Akademii výtvarných umění – ateliér žánrové a figurální malby u prof. Maxe Pirnera. Od roku 1921 se věnoval pedagogické činnosti, především na gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Spolupracoval i se scénou Národního divadla v Moravské Ostravě. Tento severočeský výtvarník zemřel roku 1955 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/plátno - 50 x 70 cm

4 000 - 5 000
Aktuálně za 1 000 Kč
Konec aukce Středa10.10.2018, 19:08