Hampl Petr Alois

Narozen: 1943, Zemřel: -
Narozen roku 1943 v Praze. Studium na Střední umělecko-průmyslové škole obor aranžérství výtvarnictví, kde absolvuje v roce 1960. V témže roce přijat na Akademii výtvarných umění k prof. Silovskému. Po jeho odchodu přešel do graficko-malířské speciálky prof. V. Tittelbacha a L. Čepeláka. V roce 1967 absolvuje cyklem grafických listů s námětem "Stvoření světa - rajská zahrada." Po absolutoriu pokračuje v grafické tvorbě, kterou střídá s malbou a tvorbou objektů, které jsou vlastně plastickými obrazy, jak prezentuje na své první výstavě v roce 1970 v Galerii mladých v Mánesu v Praze. V této době se též žení s dcerou svého prvního učitele s Ivanou Mahelkovou. Obsahově se tvorba autora pohybuje v oblasti poetického realismu až symbolismu se silným důrazem na figurální studie dle modelu. Z těchto konkrétních prvků tvoří kompozice s tematickým obsahem. Používá techniku olejomalby s pastelovou barevností připomínající fresku. V grafice pracuje technikou čárového leptu doplněnou akvatintou. Od roku 1971 se též zabývá restaurováním s licencí na obor užité umění - dekorativní malba, polychromie, sgrafita a zlacení. V současné době se zase vrací ke grafické tvorbě Ex libris na přání sběratelů. Námětem jsou figurální motivy vytvořené technikou leptu a akvatinty v malém formátu někdy s použitím barvy a soutiskem dvou desek. Na konci roku 2010 obdržel Světovou cenu za kulturu.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

lept/papír pod sklem - 48,5 x 31,5 cm

1 500 - 2 000
Aktuálně za 200 Kč
Konec aukce Středa12.12.2018, 18:18