Istler Josef

Narozen: 1919, Zemřel: 2000
Narozen roku 1919 v Praze. Dnes řazen mezi nejvýznamnější představitele českého a evropského surrealismu a informelu. Studoval v letech 1938 – 1939 v Jugoslávii u německého malíře Waltera Höfnera. V počátcích své kariéry zaujal Karla Teiga, významného meziválečného představitele avantgardy a surrealismu. Prošel cestou od fyziologické analýzy a figur magického realismu k abstrakci. Jde o volně vztyčené plošné malířské objekty s přesnou vnitřní stavbou, tvořenou spletí vegetabilních, zpola fyziologických útvarů, v nichž splývá podoba těla či hlavy s obrazem stěny obydlí či náznakem fantaskního rostlinného útvaru. Častým impulsem v široké imaginativní větvi jeho fantaskního umění jsou představy a sny. Dílo v nich vzniklé je přesvědčivě originální: notně bizarní, ale nepostrádá estetický smysl pro nesmysl. Tvarově přinejmenším zvláštní, přitom organicky a kompozičně vyvážené. Ovlivnil ho také kontakt s Toyen (1941). V roce 1942 spoluzakládal literárně -výtvarnou skupinu skupinu RA, od roku 1945 člen SVU Mánes, od 1947 člen mezinárodní skupiny CoBrA (Belgie a Francie) - sdružující umělce experimentálního uměleckého směru, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Společnosti K. Teiga. Od 1964 člen hnutí Phases. Během svého života byl při svém uměleckém tvoření ovlivněn společenskou situací. Za doby okupace a heydrichiády se do jeho tvorby promítal vliv surrealismu. V tomto období vznikla nejlepší surrealistická díla Josefa Istlera. V padesátých letech jeho tendence při tvoření směřovaly k abstrakci a experimentování se strukturou a formou, k čemuž se vracel i v 80. a 90. letech. Po dvě desetiletí se stává vůdčí osobností lyrické abstrakce. Vrchol tvorby lze spatřovat v 60. letech, kdy tvořil monumentální obrazy pomocí nejrozmanitějších technik za velkého vlivu vlastní fantazie. Josef Istler se zabýval fotografií, malbou, kresbou, grafikou. Významnou grafičkou je i jeho dcera Clara. Josef Istler je zastoupen v Národní galerii v Praze, Tate Gallery Londýn, Centre G. Pompidou Paříž, British Museum Londýn, Stedelijk Museum Amsterodam, Museum Marseille, Museé de l’Art Moderne de la Ville de Paris v Paříži, v Museu Bochum, v Mnichově, Ženevě, Stockholmu a mnoha dalších významných galeriích a sbírkách po celém světě. Prakticky až do konce svého života byl umělecky činný. Zemřel roku 2000 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

2x lept/papír - 30 x 20 cm

4 000 - 6 000
Aktuálně za 1 700 Kč
Konec aukce Středa14.11.2018, 18:53

lept/papír pod sklem - 18,5 x 13 cm

4 000 - 6 000
Aktuálně za 1 500 Kč
Konec aukce Středa14.11.2018, 18:22

2x lept/papír - 30 x 20 cm

4 000 - 6 000
Aktuálně za 900 Kč
Konec aukce Středa10.10.2018, 19:18

komb. tech./karton, sklo - 33 x 25 cm

25 000 - 30 000
Aktuálně za 6 500 Kč
Konec aukce Středa28.06.2017, 18:26

komb. tech./karton, sklo 44 x 32 cm

30 000 - 40 000
Aktuálně za 8 750 Kč
Konec aukce Středa31.05.2017, 19:03

komb. tech./karton, sklo 41 x 29 cm

30 000 - 40 000
Aktuálně za 6 110 Kč
Konec aukce Středa19.04.2017, 18:15

komb. tech./karton, sklo 44 x 35 cm

30 000 - 40 000
Aktuálně za 10 000 Kč
Konec aukce Středa12.04.2017, 20:00

komb. tech./karton, sklo 26 x 19 cm

8 000 - 10 000
Aktuálně za 5 100 Kč
Konec aukce Středa11.01.2017, 00:02