Nečas Josef Emil

Narozen: 1892, Zemřel: 1980
Narozen roku 1892 ve Vavřinci. Český malíř a grafik. Studium na Umělecko-průmyslové škole v Praze (1912 – 1914) u Emanuela Dítěte – obor figurální kresba a malba. Poté do roku 1919 studium na Akademii výtvarných umění u Maxe Švabinského. Působil v Praze, samostatně vystavoval v Plzni 1925, tvořil krajinné perokresby, zátiší a květiny. Jeden rok se vzdělával v Paříži, dva roky působil v Berlíně. Mnoho jeho prací bylo reprodukováno v časopisech, zejména ve Zlaté Praze. Zemřel v Praze roku 1980.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora