Schmidt Jindřich

Narozen: 1897, Zemřel: 1984
Narozen roku 1897 v Račicích u Jaroměře. Český rytec, tvůrce mnoha poštovních známek a bankovek, grafik, leptů a rytin, vzácně i malíř. Vyučil se u pražského dřevorytce Karla Kubelky. Zde získal základy grafiky. Po roce 1918 studoval u profesora Arnošta Hofbauera, zároveň vystudoval soukromou malířskou školu Rudolfa Váchy. Na svém pozdějším pracovišti, v tiskárně Politika pracoval při tisku prvních československých bankovek. Zde získal znalosti o ocelorytině a mědirytině. Po založení Státní tiskárny Cenin opět pracoval na tvorbě bankovek, tentokrát bankovky ryl. Jeho první vyrytou poštovní známkou byla v roce 1943 známka zobrazující Adolfa Hitlera vyhlížejícího z Pražského hradu na Malou Stranu, další známky pak tvořil i po válce. Jeho první poválečnou sérií byla v roce 1945 série portrétů československých státníků. Později ryl na známky portrét nejen Klementa Gottwalda, ale i portréty všech dalších komunistických prezidentů. Významná byla jeho spolupráce s grafiky Maxem Švabinským a Karlem Svolinským. Své známky signoval JS či Jindra S. Zemřel roku 1984 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora