Paur Jaroslav

Narozen: 1918, Zemřel: 1987
Narozen roku 1918 v Kladně. Český malíř období civilismu, realismu a abstrakce, a dále grafik. Během druhé světové války studoval na Ukrajinské akademii v Praze u prof. Jana Ivana Kulce. Navštěvoval kurzy kresby u prof. Miloše Maliny a studoval na pražském AVU u prof. Jakuba Obrovského, kde absolvoval roku 1949. Žil a tvořil nejprve na Kladně, roku 1963 se usadil v Praze. Maloval lyrické krajiny, kytice, město i okamžiky běžného života. Koncem čtyřicátých let odjel do Polska, kde namaloval cyklus zničené Varšavy. Za tento cyklus byl vyznamenán rytířským křížem řádu Polonia Restituta. Motiv zničeného města se promítal hluboko do jeho další tvorby a prolínal se s motivy kosmu. Počátkem padesátých let tvoří lyrickou krajinomalbu, v šedesátých letech se opět vrací k expresivněji laděným obrazům. Námětem se stává městský civilismus. Jeho dílo najdeme v Národní galerii Praha, Národní galerii Varšava, Národní galerii Budapešť, Galerii hlavního města Praha a dalších. Zemřel roku 1987 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora