Herbst Jaroslav

Narozen: 1887, Zemřel: 1971
Narozen roku 1887 v Dušníkách nad Vltavou nedaleko Kralup nad Vltavou. Malíř, sochař a řezbář. Ve stejné obci žil v sousedství malíř Václav Pokorný, jehož navštěvovali malíři Alois Kalvoda i Ludvík Kuba. Nejprve studoval ČVUT a po 1. sv. válce se již plně věnoval malířství. Díky pražským studiím nepostrádají Herbstovy obrazy kontakt s moderním malířstvím. Bylo mu blízké dílo Vincenta van Gogha. Jeho umělecký profil byl po skončení 1. sv. války ovlivněn expresionismem. Velkou měrou ovlivnilo náměty Hebstovy malířské tvorby venkovské okolí rodinného hospodářského statku a rodná krajina Dušníků. Roku 1934 vystavoval ve Feiglově Galerii. Pochvalně se o Herbstově tvorbě vyjádřil Josef Čapek a v té době začínající výtvarný i literární kritik Jindřich Chalupecký. V rámci výstavní koncepce Feiglovy Galerie se Herbst důstojně včlenil mezi řadu zde vystavujících expresionistů, včetně Josefa Čapka a Willyho Nowaka. Nejvíce jeho děl pochází z třicátých let. Postupně se jeho expresionistické pojetí začalo lehce vytrácet. Zemřel v Praze roku 1971.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/plátno - 78,5 x 60 cm

13 000 - 18 000
Aktuálně za 8 500 Kč
Konec aukce Středa25.04.2018, 19:07