Šippich Bohumil

Narozen: 1885, Zemřel: 1935
Narozen roku 1885 v Brandýse nad Labem. Malíř, ilustrátor, významný tvůrce hraček pro děti. Pro jeho uměleckou cestu bylo osudové setkání s rodinným příbuzným, akademickým malířem Benešem Knüpferem. Studium Uměleckoprůmyslové školy v Praze, malířství studoval u Ferdinanda Engelmüllera, dekorativní kresbu a malbu u prof. Maška, modelování u Stanislav Suchardy, kresbu u Jana Preislera. Během studií navštěvuje Itálii a Německo. V l. 1913-1915 středoškolský profesor kreslení na reálném gymnáziu v Brandýse nad Labem. Roku 1915 rukuje do války a vrací se do Brandýsa v roce 1918. Po r. 1918 maloval krajiny z Polabí a Českého ráje. Ilustroval řadu dětských knih pro Štorchovo nakladatelství a Americkou čítanku pro Čechoameričany. V r. 1925 na Mezinárodní výstavě dekorativních a průmyslových umění v Paříži za soubor hraček získal cenu Grand prix a jeho hračky byly schváleny jako učební pomůcky. Poté vystavoval na výstavách uměleckého průmyslu v Lipsku, Stuttgartu, Kodani či Filadelfii. Od roku 1925 pobýval na Slovensku, převážně v Martině a Bánské Štiavnici, kde se věnoval návrhům hraček, ale také třeba nábytku, plakátu nebo reklamě. Od r. 1928 působil v Turčianském Sv. Martině a zastával zde funkci vrchního tajemníka služby živnostensko-zvelebovací ve Státním ústavu pro zvelebování živností. Ředitelem živnostensko-zvelebovací služby jmenován v r. 1931. Podílel se na vzniku Spolku Slovenská práce a stal se jeho tajemníkem. Z uvedených pozicí organizoval domácí výrobu na Slovensku, přičemž se snažil využít tradiční postupy lidové výroby. Podílel se na výzdobě kostelů a významných domů po celých Čechách, např. v Obecním domě v Praze ve spolupráci s J. Preislerem, F. Ženíškem a A. Muchou, renovaci gotických fresek v kostele sv. Vavřince a vyzdobil průčelí radnice v Brandýse n. Labem. Zemřel roku 1935.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/plátno fix. na kartonu - 51 x 67 cm

3 000 - 4 000
Aktuálně za 800 Kč
Konec aukce Čtvrtek12.04.2018, 19:30