Lonek Bohumil

Narozen: 1903, Zemřel: 1998
Narozen roku 1903 v Chrudimi. Malíř krajin a podobizen, ilustrátor, grafik a karikaturista Bohumil Lonek studoval v letech 1922-1929 na pražské Akademii výtvarných umění u J. Loukoty a J. Obrovského. Po studiích roku 1929 podnikl cestu do Francie. Jeho bratr Jaroslav, letec a letecký konstruktér zapojený v aktivním protinacistickém odboji, byl popraven v posledním roce války. Bohumil, který byl o tři roky starší než Jaroslav, byl v roce 1944 rovněž zatčen a do osvobození v roce 1945 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen. Zde vytvořil pomocí nejskromnějších prostředků více než stovku kreseb a drobných akvarelů, které patří k umělecky nejcennějším dokumentům života v koncentračním táboře v českém umění. Své perokresby a akvarely vystavoval v dubnu 1946 v galerii J. R. Vilímka. Další výstavy z Lonkova díla se konaly v roce 1966 v Pardubicích a poté také na Staroměstské radnici v Praze. Nejreprezentativnější soubor Lonkových válečných prací vlastní památník Terezín. Zemřel roku 1998 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/plátno - 26 x 38 cm

3 000 - 4 000
Aktuálně za 500 Kč
Konec aukce Čtvrtek12.04.2018, 20:18