Horáková Marta

Narozen: 1911, Zemřel: 2010
Narozena roku 1911 v Chrudimi. Přední česká malířka - krajinářka. V době druhé světové války navštěvovala malířské kurzy ve Zlíně na Baťově škole umění a také kurz profesora Sychry ve Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze. Po válce byla přijata na Akademii výtvarných umění do krajinářské školy prof. Otakara Nejedlého, kde kromě něj ji učil i prof. V. V. Štech. V krajinářské škole Otakara Nejedlého byla jedinou ženou, však jí kvůli tomu málem Nejedlý nechtěl přijmout, ale nechal se přesvědčit ostatními členy přijímací komise. Studium ukončila v roce 1950. Malovala převážně krajiny, ale vyhrála i I. cenu za architektonický návrh na podstavec pod zamýšlenou monumentální Stalinovu sochu u vchodu do Tyršových sadů v Pardubicích. O jejím všestranném nadání, zručnosti a píli svědčí i skutečnost, že si sama nejen navrhla dům v zahradě za Řehořovou vilou v Bulharské ulici v Pardubicích, ale že dům z většiny sama v letech 1965–68 postavila. Vymyslela a realizovala v něm i originální a pracnou techniku oboustranných vitráží. Sedm let také vykonávala funkci jednatelky východočeské organizace Svazu výtvarných umělců. Během dlouhého aktivního života uspořádala paní Marta Horáková celou řadu výstav po celé republice. Největší v Praze v roce 1981, kdy slavila jubileum sedmdesáti let. Vystavovala v Pardubicích, Kutné Hoře, Jihlavě, Karlových Varech, Olomouci i Ostravě. Mnoho let potom, co ovdověla, jí s uváděním výstav pomáhal přítel, profesor ČVUT dr. ing. Bohumil Počta. Poslední tři výstavy uspořádala v kraji, který ji nejvíc přirostl k srdci a inspiroval – ve Žďáru nad Sázavou, malířům zaslíbených Kameničkách a v rodné Chrudimi v Pippichově divadle. Zemřela roku 2010.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/plátno - 62 x 84 cm

3 000 - 4 000
Aktuálně za 3 200 Kč
Konec aukce Čtvrtek12.04.2018, 18:53