Kupka Karel

Narozen: 1905, Zemřel: 1971
Narozen roku 1905 v západočeském Manětíně. Český malíř – krajinář, zejména Pošumaví a Českého středohoří. Studoval soukromě v letech 1926–1929 v krajinářské škole Aloise Kalvody na zámku Běhařov u Klatov. Pražské bydliště měl nejprve na Smíchově a později s krásným ateliérem na Vinohradech v Mánesově ulici. Malebný kopcovitý terén Pošumaví si Karel Kupka tak zamiloval, že po Kalvodově smrti zámeček zakoupil a s přestávkou válečných let tam pravidelně jezdil až do roku 1947, kdy se přestěhoval do Teplic a začal malovat České středohoří. Jeho syn Karel Kupka mladší (1932 - 2013) byl rovněž malířem - krajinářem a učitelem výtvarné výchovy v Ústí nad Labem.Volným impresionistickým rukopisem a svěží barevností maloval buď krajinné výseky s chalupami, nebo panoramatické výhledy do krajiny, lesy, louky, pole a remízky, zalité sluncem a často oživené stafáží zemědělců při žních nebo při polních pracích. Mistrně zachycoval momentální proměny počasí. Nejbližší mu byla technika olejomalby. Svými obrazy je zastoupen v regionálních galeriích v Klatovech, Pardubicích, Teplicích, Turnově, ve sbírkách České spořitelny a v mnoha soukromých sbírkách. Zemřel roku 1971 v Teplicích.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/plátno - 70 x 100 cm

6 000 - 8 000
Aktuálně za 1 500 Kč
Konec aukce Čtvrtek12.04.2018, 18:33