Hnízdo Vladimír Jan

Narozen: 1914, Zemřel: 1978
Narozen roku 1914 v Českých Budějovicích. Malíř, sochař, grafik, scénický výtvarník, pedagog. V letech 1930 – 1934 studoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze, figurální plastiku, u profesora Mařatky a zároveň kresbu u prof. Wachsmanna a prof. Špillara. V letech 1934 – 1938 pak studoval sochařskou speciálku na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Kafky. Jeho práce byla kažoročně oceněna profesorským sborem a byl zván na výstavy Spolku čs. Akademiků výtvarných v Praze. V letech 1937 – 1939 pořádal studijní cesty do Paříže, Mnichova, Berlína a Drážďan. V letech 1960 – 1974 byl profesorem SUPŠ v Praze. Vytvořil mnoho portrétů, hlavně dětí a např. portrétní hlavu Karla Legera pro rodný dům v Kolíně, podobiznu básníka J. S. Machara, bustu Eduarda Beneše. Pro památník národního písemnictví zhotovil busty J. K. Tyla, J.V. Friče, B. Němcové, K.H. Máchy, B. Smetany, J. Dobrovského. V oboru užité grafiky navrhoval plakáty, typograficky upravoval knihy, vytvářel bibliografie, ex libris a také tvořil divadelní výpravy. V letech 1950- 1960 byl šéfem výpravy v divadle v Kolíně, ale také opery v Národním divadle Praha. Po roce 1960 byl profesorem na SUPŠ v Praze, kde učil dějiny umění a scénografii. Věnoval se také restaurátorské práci, opravoval barokní plastiky v sázavském klášteře. Volnou malbu a kresbu lze datovat do třech významných období – 1945-1948, dále 1967-1969 a poslední velký konvolut prací, zejména pastelů tvoří v letech 1975 – 1978. Práce právě z posledního období jsou nejvíce ceněny. Jako malíř hledá především duchovní rozměr světa, vhled do lidské duše a emocí. Jeho díla jsou rozmanitá a nezařaditelná do klasických „stylových krabiček“. Od tvorby kubismu, surrealismu, Art Brut, expresionismu k postupnému zjednodušování až k hranici lyrické abstrakce na konci 70. let (pastely). Svou tvorbu pravidelně prezentoval – roku 1953 v Jízdárně Pražského hradu, roku 1969 v galerii Čs. Spisovatele v Praze, dále vystavoval pravidelně v Kolíně. Zemřel roku 1978 v Praze.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora