Novák Adolf (Áda)

Narozen: 1912, Zemřel: 1990
Narozen rok 1912 v Českých Budějovicích. Český malíř a fotograf. Studoval 1930—1936 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů W. Nowaka a J. Loukoty. V letech 1932—1938 byl členem avantgardní skupiny Linie (další členové byli například J. Bartuška, K. Fleischmann, R. Lander, O. Nouza, E. Pitter, K. Valter), 1934—1937 činným ve skupině sdružené kolem časopisu Jih, 1941—1949 členem Sdružení jihočeských výtvarníků. Od 1950 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců, později Svazu českých výtvarných umělců. V letech 1939—1945 žil střídavě v Praze a Sedlci-Prčici, od 1946 trvale v Českých Budějovicích. Do 1950 učil na zdejší učňovské škole, potom se věnoval samostatné umělecké činnosti. Od studií se kromě malířství věnoval střídavě s různou intenzitou i fotografii. V 1. pol. 30. let vytvořil jedny z nejpůvodnějších děl v tomto oboru. Koncem 30. let se projevil v jeho tvorbě vliv kubismu, jinak se věnoval malbě figurální, zátiší, motivům z Českých Budějovic (Červené lavičky, 1958). Těžiště jeho díla tvoří krajinomalba, v níž zachycuje především krajinu budějovické kotliny. Vytvořil si osobitý styl s uměřenou až pastelovou barevností a uvolněným rukopisem, v 70. letech s charakteristickými nízkými horizonty a vysokým oblačným nebem. 1982 mu byl udělen čestný titul Zasloužilý umělec. V rámci fotografie v naší a evropské avantgardní fotografie zaujímají snímky Ady Nováka svébytné postavení, představují mimořádně radikální zhodnocení „mžikových“ fotografií, mimo jiné i jako protipól estetice tradiční umělecké fotografie své doby. Nekonvenčnost Novákových záběrů je šokující ještě dnes. Shodné prvky jako v Novákově tvorbě je možné spařovat např. ve snímcích zakladatele skupiny Linie - Josefa Bartušky. Novák se inspiroval především sovětským avantgardním filmem. Je autorem originálně pojatých aktů, portrétů, zátiší, snímků moderní architektury i nových témat. Od 1941 uspořádal řadu samostatných malířských výstav doma, zejm. v Českých Budějovicích i v zahraničí. Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav: v pražském Divadle E. F. Buriana, se skupinou Linie, Sdružením jihočeských výtvarníků, Spolkem výtvarných umělců Mánes a s jihočeskou krajskou organizací Svazu československých výtvarných umělců. Jeho díla jsou zařazena do sbírek pražské Národní galerie, Alšovy jihočeské galerie, Jihočeského muzea, Moravské galerie v Brně aj. Zemřel roku 1990 v Českých Budějovicích.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/lepenka - 35 x 50 cm

8 000 - 10 000
Aktuálně za 1 500 Kč
Konec aukce Středa22.11.2017, 18:39