Dobiáš Čeněk

Narozen: 1919, Zemřel: 1980
Narozen roku 1919 v Ubučíně u Jimramova. S výtvarnými technikami a principy se seznámil intenzivním autodidaktickým studiem. Jeho obrazy měly různou tématiku - např. dívčí i ženské akty, portréty romských děvčat, dětí i žen, pestré kytice z polích květů. Rodný kraj ho výrazně inspiroval při krajinomalbě, která od konce šedesátých let v jeho dílech převládala. Od roku 1949 byl členem SVU Aleš v Brně (Spolek výtvarných umělců Aleš), od roku 1955 členem SČSVU (Svaz československých výtvarných umělců) a od roku 1972 členem SČVU (Svazu českých výtvarných umělců). V letech 1959 - 1964 byl členem brněnské skupiny malířů, nazvané "Skupina M". Tvorba Čeňka Dobiáše je zastoupena v mnoha veřejných i soukromých sbírkách, např. Moravské galerie v Brně, Muzea města Brna, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Zemřel roku 1980 v Brně.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora