Halata Dobroslav

Narozen: 1943, Zemřel:
Narodil se roku 1943 v Metylovicích u Frýdku-Místku. Malíř, kreslíř, grafik, restaurátor, znalec výtvarného umění a profesor na Uměleckoprůmyslové škole. Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve speciálním atelieru prof. Václava Menčíka, který sám byl ještě žákem slavného Emila Filly a jeho posledním asistentem. Výtvarný výraz Dobroslava Halaty, který patří ke generaci expresionistů, se začíná prosazovat počátkem sedmdesátých let minulého století. Věnuje se figurativní a nefigurativní malbě, zejména v oblasti ženského aktu a figurálních kompozic. Figurativní tvorba je mu ale ze všech tematických okruhů nejvlastnější. Figuru nedrobí na podružné detaily, ale projímá ji ve větších nebo velkých hmotách malovaných širokým štětcem a lehkou, hladkou, někdy až lazurovou fakturou. Jsou to velmi barevné, prostorové a světelné obrazy, kde konkrétní motivy jsou v malířově práci posunuty do nadčasového významu stojícího nad reálným světem a odtud už je jen krůček k abstraktní nefigurativní malbě. Halatovy obrazy jsou pregnantním vyjádřením forem, pocitů a vnímání světa barvou a tvarem. Je to mnohovrstvený dialog těchto dvou výtvarných kategorií, totiž barvy a tvaru. Zručná a rychlá bravurní štětcová kresba je základem všech děl. Štětcová kresba někdy tenčí, jindy hutnější je protkána vlasovými liniemi jasných barev dodávajícími obrazům na výrazovosti a prostorové hloubce. Semknutost původního figurálního motivu poukazuje na to, že malíř ví, co maluje, oprošťuje se záměrně od realistického vidění světa, i když je samozřejmě bravurně kresebně i malbou ovládá, ale to má za sebou v procesu své více jak čtyřicetileté tvorby. Nyní uvolňuje čím dále tím více svoje vidění a dává mu svobodný průchod jen čistou malbou, čistou barvou a tvarem. Má rád Bacona, Richtera i Pollocka, ale jeho výtvarná práce je zcela ryzí a osobní, zcela autentická. Dopracoval se k ní dlouhým a letitým vývojem od šerosvitné barokizující malby a exprese. Působí jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově. Je místopředsedou Jednoty umělců výtvarných v Galerii Nová síň, kde také vystavoval. Žije a tvoří v Praze Dejvicích. Vystavoval v řadě zemí Evropy, mimo jiné i v Paříži, kde v roce 1996 jeho výstavu navštívil osobně malíř a básník Jiří Kolář, člen Skupiny 42, a pochvalně se o umělcově práci vyjádřil. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí, například v USA, Francii, Rakousku, Německu, Dánsku a Holandsku.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora