Žebrok Rudolf

Narozen: 1915, Zemřel: 1984
Narozen roku 1915 v Karviné. Malíř polské národnosti, grafik, ilustrátor regionálního časopisu Zwrot, který žil na území české části Slezska. Po válce se začal plně věnovat malování a spolu se svým přítelem a učitelem, akademickým malířem Franciszkem Świdrem pracovali na několika společných projektech, nejznámějšími byly, dnes už neexistující, monumentální freska v českotěšínském hotelu Piast a polychromie v katolickém kostele v Loukách. Dálkově studoval malířství v Praze. V roce 1947 byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců a získal titul akademického malíře. V letech 1949 - 1959 pracoval v redakci měsíčníku Zwrot. Vysoce nadaný Žebrok dosáhl na přelomu 40. a 50. let a v jejich první polovině vynikajících úspěchů svými realistickými obrazy provedenými dokonalou technikou, zejména v akvarelu a kvaši, jež Žebrok zvlášť perfektně ovládal. Na krajských i celonárodních výstavních přehlídkách měla jeho komisí Svazu československých výtvarných umělců vybraná díla, především s žánrovými náměty, značný ohlas. Výstavy pořádané v Karviné, Jablunkově, Českém Těšíně a Ostravě prezentovaly jeho bohatou tvorbu. Obrazy Rudolfa Żebroka byly třikrát vystavovány na přehlídkových výstavách v Jízdárně pražského hradu. Náměty ke své tvorbě hledal umělec kolem sebe. Jeho obrazy a kresby jsou především ztvárněním života na Karvinsku a Podbeskydí. Nejčastější motivy - příroda a lidová architektura, lidé a jejich každodenní práce, chvíle odpočinku. Díla větších formátů motivem těžící z prostředí interiérů kravínů byla vysoce hodnocena i v odborném tisku a některá našla cestu i do galerijních sbírek (Národní galerie, Galerie výtvarného umění v Ostravě). Obrazy s etnograficky laděnou tematikou z prostředí Těšínských Beskyd ve své době neobyčejně nadchly. Jejich hodnota je nejen v jejich malířském perfekcionismu a vystižení prostředí a nálady, ale také v rovině dokumentární. Rudolf Žebrok byl rovněž velmi kvalitní portrétista. Z jeho štětce vyšla i pozoruhodná díla s přírodní tematikou, kde přední místo zaujímá les. Také průmyslovou krajinu zobrazoval velmi úspěšně. Obrazem "Švec" reprezentoval české umění na Světové výstavě v Bruselu. V roce 1955 obdržel 1. cenu v Krajské výtvarné soutěži v Ostravě za kvaš "Kravín", dnes v Národní galerii v Praze. Zemřel ve svých 68 letech v Karviné roku 1984.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora