Lhota Josef

Narozen: 1895, Zemřel: 1982
Narozen roku 1895 v Rakovníku. Český malíř a grafik. Absolvent Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění v Praze. Žák prof. Schikanedra a Pirnera. Tvůrce figurálních obrazů, podobizen, genrů, ilustrací a ex libris. Portrétoval významné osobnosti politického života, např. T. G. Masaryka. - Rovněž se zabýval tvorbou loutek, návrhy loutkových kostýmů a zhotovením proscénia a opony pro loutková divadla. Jeho dědeček Antonín Lhota patřil k nejvýznamnějším malířům v Čechách kolem poloviny 19. století. Jeho otec Augustin učil kreslení na rakovnické reálce, a konečně jeho starší bratr Antonín (nar. 1884) byl též malířem. Zemřel roku 1982.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/karton - 50 x 60 cm

3 500 - 4 500
Aktuálně za 600 Kč
Konec aukce Středa12.04.2017, 18:50