Schadt Karel

Narozen: 1888, Zemřel: 1952
Narozen roku 1888 v Příbrami. Malíř krajinář. Žákem Al. Kalvody v letech 1911 – 1916, který jej pokládal za svého nejlepšího a nejnadanějšího žáka. Několik sezon ho zval k malování na jeho letní sídlo v Běhařově. Do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav svých obrazů. Studijní cesty pořádal po Jugoslávii, Německu, byl v Paříži a procestoval Itálii. Později nejraději pracoval v Tatrách, kde vznikla většina jeho obrazů. Svoji první výstavu měl v Beníškově galerii v Plzni v roce 1916 spolu s Ludvíkem Kubou. Poté následovaly výstavy jedna za druhou a prodejem svých obrazů se finančně zabezpečil. Mohl pak cestovat na Slovensko, kde vzniklo mnoho jeho obrazů, dále do Jugoslávie, Itálie, Německa a krátký čas také pobyl v Paříži. Nakonec se vrátil na Podbrdsko. Za svůj život namaloval stovky pláten, ponejvíce s lesními motivy, ať letními či zimními. Vystavoval v Praze, Plzni, Pardubicích, Třeboni, Písku, Plzni, ale i ve Vídni, v Košicích, Užhorodě a Trenčíně. Mnohokrát také vystavoval ve svém rodném městě v Příbrami. Jedna z posledních příbramských výstav byla v Sokolovně ve dnech 7. - 14. listopadu 1948, kde vystavoval svá plátna společně s dalším příbramskými malíři, Karlem Hojdenem, Robertem Schönem, Janem Karlem, Karlem Kobrlem a Jaroslavem Brožovským. Za svou uměleckou činnost obdržel zlatou medaili rodného města. Zemřel roku 1952 v Příbrami.

Chcete se zúčastnit aukcí tohoto autora?
Zaregistrujte se nebo se přihlašte, Jste-li již registrován(a).

Registrovat ihned! Přihlásit

Položky aukcí tohoto autora

olej/karton pod sklem - 25 x 32 cm

3 000 - 4 000
Aktuálně za 2 600 Kč
Konec aukce Středa10.10.2018, 18:04

olej/karton - 35 x 42 cm

7 000 - 8 000
Aktuálně za 4 500 Kč
Konec aukce Středa14.02.2018, 19:44

olej/karton - 40 x 50 cm

12 000 - 15 000
Aktuálně za 2 500 Kč
Konec aukce Středa03.05.2017, 18:55